Ändringsbudgetar

Extra ändringsbudget för 2021 #8

Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Extra ändringsbudget för 2021 #7

Tillfällig förstärkning av nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år

2021 års ekonomiska vårproposition

Extra ändringsbudget för 2021 #6

Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Extra ändringsbudget för 2021 #5

Förstärkning av stödet vid korttidsarbete i april, medel för utökat omställningsstöd till mars och april 2021, lönekostnader i det förstärkta omställningsstödet vid beslut om nedstängning av verksamheter

Extra ändringsbudget för 2021 #4

Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Extra ändringsbudget för 2021 #3

Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Extra ändringsbudget för 2021 #2

Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen 

Extra ändringsbudget för 2021 #1

Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 


Ändringsbudgetar 2020

Ändringsbudget 12

Förlängd ersättning till riskgrupper.
Proposition
Beslut 2020-11-11

Ändringsbudget 11

Ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler för kostförmån i särskilda fall.
Proposition

Budgetproposition för 2021

Innehåller bland annat skattereduktion för investeringar, nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda, förlängt omställningsstöd samt omsättningsstöd för enskilda näringsidkare, sänkta arbetsgivaravgifter för FoU.
Budgetpropositionen

Ändringsbudget 10

Förlängda, förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset. Omfattar förlängt omställningsstöd, nytt ekonomiskt stöd till enskilda näringsidkare, mer stöd till kultur och idrott, förlängning av coronarelaterade åtgärder i socialförsäkringen samt höstens högskoleprov.
Proposition
Beslut 2020-09-23

Ändringsbudget 9

Kapitalförstärkning till bolag med statligt ägande, sjukpenning i förebyggande syfte, smittbärarpenning till närstående, tillfällig FP för vård av barn som nyligen varit svårt sjuka. 

Beslut 2020-06-23

Ändringsbudget 8

Ett omställningsstöd, ökat statsbidrag till kommuner och regioner, satsning  på kraftigt utökad testning och smittspårning.
Proposition

Beslut 2020-06-17

Ändringsbudget 7

Förstärkt a-kassa, förlängd ersättning karensavdraget, fortsatt slopat krav på läkarintyg, förlängt stöd för sjuklönekostnader, fortsatt kompensation av egenföretagare vid sjukfrånvaro

Proposition

Beslut 2020-06-03

Ändringsbudget 6

Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda, anpassningar av regelverket om s.k. tillfälliga anstånd, ytterligare nivå för stöd vid korttidsarbete, kontroll av korttidsarbete. 

Proposition

Beslut 2020-05-27

Ändringsbudget 5

Innehåller bland annat förstärkt a-kassa, statligt stöd för hyresnedsättning

Proposition

Beslut 2020-04-08

Ändringsbudget 4

Innehåller bland annat periodiseringsfonder för egenföretagare, nedsättning  sociala avgifter och anstånd för helårsvis moms

Proposition

Beslut 2020-04-03

Ändringsbudget 3

Innehåller statlig garanti för lån till i första hand små och medelstora företag

Proposition

Beslut: 2020-04-01

Ändringsbudget 2

Innehåller bland annat slopat karensavdraget, sjuklöneansvaret, likviditetsersättning via skattekontot, korttidspermittering

Proposition

Beslut 2020-04-02

Ändringsbudget 1

Innehåller kreditgarantier för lån till flygföretag

Proposition

Beslut 2020-03-19

 
30
nov
30 nov

Moms på IOSS

Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen och betalat momsen enligt denna.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender