12
maj

Moms – redovisning för helår – enskilda näringsidkare samt dödsbon

Om företaget redovisar moms helårsvis, har bokslutsdatum 31 december och under 2021 inte har handlat med företag i andra EU-länder ska:

– momsdeklaration för januari – december 2021 ha kommit in till Skatteverket 

– moms för januari – december 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto. 

 

 
31
maj
31 maj

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2022-10-31 ska ha kommit in till bolagsverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender