Srf Nyhetsbevakning

28 september, 2023 14:42
Statistikmyndigheten rapporterar att varuexporten under augusti…
28 september, 2023 14:39
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att  antalet sysselsatta…
28 september, 2023 14:34
Regeringen har utsett Inga Otmalm till…
28 september, 2023 14:32
Naturvårdsverket informerar att fr.o.m., 1 januari…
28 september, 2023 14:28
Skatteverket har hanterat elstöd för totalt…
Till SRFs hemsida