Srf Nyhetsbevakning

20 februari, 2024 14:09
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i fyra mål slagit fast att…
20 februari, 2024 09:15
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att svenska företags lager minskade med 6,8…
19 februari, 2024 11:20
I Regeringens regleringsbrev till Arbetsförmedlingen uttalas bland annat att Arbetsförmedlingen ska…
19 februari, 2024 08:24
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om en inflationstakt enligt KPI på 5,4…
Till SRFs hemsida