Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2023-11-30 10:10
Reallöner stabila

Medlingsinstitutet (MI) rapporterar att reallönerna i Sverige inte minskar vilket är första gången på två år. De nominella lönerna väntas öka med 4,1% i september enligt den senaste statistiken.


Läs mer

 
2023-11-30 10:06
Sysselsättningen ökar

Statistikmyndigheten (SCB) rapporter att antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år  i september 2023 var 5 303 000,jämfört med september 2022.


Läs mer

 
2023-11-29 21:35
Ja till Kärnkraft

Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag om ny kärnkraft i Sverige vilket medför att det blir tillåtet med nya reaktorer på andra platser än vid vid de befintliga kärnkraftverken.


Läs mer

 
2023-11-29 21:30
Budget klubbad

Riksdagen röstade igenom budgetproposition avseende utgiftsramar och inkomstberäkning med utökat jobbskatteavdrag, förlängd expertskatt samt slopad nedsättning av AGA för 15–18-åringar.


Läs mer

 
2023-11-29 21:22
Överklagan bedömning elstöd

Skatteverket har överklagat Skatterättsnämnds förhandsbesked om att elstöd till konsumenter för okt 2021–sep 2022 inte är att betrakta som ett näringsbidrag utan intäkt  i näringsverksamheten.


Läs mer

 
2023-11-29 21:09
Handelsnettot

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar ett handelsnetto på 8,9 miljarder kronor under oktober 2023. Varuexporten uppgick  till 193,9 miljarder kronor och varuimporten till 185,0 miljarder.


Läs mer

 
2023-11-29 21:06
BNP minskar

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att Sveriges BNP minskade med 0,3% under Q3 jämfört med Q2. Nedgången förklaras främst av lageravveckling och lägre hushållskonsumtion.


Läs mer

 
2023-11-24 13:55
Billigare på exportmarknaden

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att producentprisindex gick ned med 0,6%, dvs det var lägre priser på exportmarknaden i oktober 2023 jämfört med september 2023.


Läs mer

 
2023-11-24 10:05
Antalet anställda ökar

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar ökning av antal anställda med 0,1 procent under Q3 2023 jämfört med Q3 2024. Dock minskade antalet anställda i näringslivet med 0,2%.


Läs mer

 
    
Boka/Avboka