Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2023-05-25 07:34
DAC7 och moms

Skatteverket har gjort ett förtydligande kring hur en plattformsoperatör enligt DAC7 ska redovisa mervärdesskatt från säljarens ersättning på kontrolluppgift.


Läs mer

 
2023-05-25 07:19
Ökade krav på transparens

Riksdagen har utifrån ett EU-direktiv beslutat att företag och koncerner med årliga intäkter över 8 Mdkr ska offentliggöra uppgifter om vilken inkomstskatt som har betalats i olika länder.


Läs mer

 
2023-05-24 17:10
Elstöd betalas ut

Försäkringskassan (FK) har börjat betala ut elstöd till privatpersoner i hela Sverige för förbrukning i nov-dec. För enskilda firmor kan det dröja för att FK vill säkerställa korrekta utbetalningar.


Läs mer

 
2023-05-24 13:06
EU tar höjd för ny teknik

EU har fattat beslut om att anta den nya maskinförordningen som bland annat omfattar risker med ny teknik, exempelvis artificiell intelligens och ersätter nu gällande maskindirektivet.


Läs mer

 
2023-05-24 12:20
Ökning av anställda

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar en ökning av antal anställda med 1,2 % och minskat antal lediga jobb inom näringslivet Q1 2023. Den totala lönesumman steg med 5,7% till 548 Mdkr.


Läs mer

 
2023-05-24 08:08
Dyrare utrikesflyg

Statistikmyndighetens (SCB) rapporterar att det har blivit 33 % dyrare att flyga utomlands i jämförelse med ett år sedan. Priset på utrikesflyg är det högsta för april på 30 år.


Läs mer

 
2023-05-24 07:52
Frivillig skattskyldighet

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har förkunnat dom avseende frivillig skattskyldighet för lokaluthyrning när flera hyresgäster disponerar lokal utan ensamrätt till en specifik yta.


Läs mer

 
    
Boka/Avboka