Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2023-09-28 14:42
Svenskt handelsnetto

Statistikmyndigheten rapporterar att varuexporten under augusti 2023 uppgick till 156,5 miljarder kronor och varuimporten till 164,9 miljarder. Det ger ett handelsnetto på -8,4 miljarder kronor.


Läs mer

 
2023-09-28 14:39
Ökad sysselsättning

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att  antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år  i juli 2023 uppgick till 5 385 000. Det är en ökning med 51 000 personer jämfört med juli 2022.


Läs mer

 
2023-09-28 14:34
Ny GD

Regeringen har utsett Inga Otmalm till ny generaldirektör för Bolagsverket.


Läs mer

 
2023-09-28 14:32
Återanvänt

Naturvårdsverket informerar att fr.o.m., 1 januari 2024 måste den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck och mat i en engångsförpackning erbjuda denna i återanvändbart material.


Läs mer

 
2023-09-28 14:28
Elstöd

Skatteverket har hanterat elstöd för totalt 118 601 företag i elområde 3 och 4 sökt stödet. 6,5 miljarder har betalats ut i elstöd till företag. Möjligheten för företag att söka elstöd stängde 25/9.


Läs mer

 
2023-09-28 10:16
Byggmästarsmitta

Skatteverket uppdaterar vägledning om byggmästarsmitta utifrån ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.


Läs mer

 
2023-09-28 09:37
Spärrbelopp

Skatteverket har kommit med ett förtydligande kring spärrbelopp och påverkan av skattereduktioner och avkastningsskatt  på pensionsutfästelser i balansräkningen.


Läs mer

 
    
Boka/Avboka