Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2024-06-20 07:49
Investeringsbedrägeri

Skatteverket har gjort ett förtydligande gällande avdragsrätt för kapitalförlust vid investeringsbedrägerier.


Läs mer

 
2024-06-20 07:43
Försäljning av solcellsel

Skatteverket har kompletterat ställningstagandet gällande hur ett privatbostadsföretag beskattas vid försäljning av solcellsel med fyra typexempel.


Läs mer

 
2024-06-19 22:59
Arbetskraftsundersökning

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om ett fortsatt dämpat läge på arbetsmarknaden i maj med exempelvis fortsatt minskning av tidsbegränsat anställda.


Läs mer

 
2024-06-19 22:55
Föräldraledighet

Försäkringskassans rapporterar en ökning av pappors andel av föräldrapenning och total föräldra­ledighet efter en period med svagare utveckling mot mer jämställd föräldra­ledighet.


Läs mer

 
2024-06-19 22:49
Sjukfrånvaro

Försäkringskassan publicerar 2023 års siffror för sjukfrånvaro på detaljerad nivå. De flesta sjukfall startar i januari och under sommarperioden minskar antalet startade sjukfall.


Läs mer

 
2024-06-19 22:39
A-kassa inkomstbaserad

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att rätten till arbetslöshetsersättning ska baseras på inkomster och att sökanden av  arbetslöshetsersättning måste uppfylla ett inkomstvillkor


Läs mer

 
2024-06-19 22:36
Vårpropositionen

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken i den ekonomiska vårpropositionen.


Läs mer

 
2024-06-19 22:34
Preventiva tvångsmedel

Riksdagen har antagit lagändringar som utökar möjligheterna för preventiva tvångsmedel i syfte att stärka de brottsbekämpande myndigheternas arbete.


Läs mer

 
2024-06-18 14:03
Fast driftställe

Skatteverket har förtydligat begreppet plats i definitionen av fast driftställe för ett utländskt företag som bedriver affärsverksamhet från en stadigvarande plats i Sverige.


Läs mer

 
2024-06-18 13:40
Byggkostnader

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 0,6 % i maj jämfört med april 2024.


Läs mer

 
    
Boka/Avboka