Srf Nyhetsbevakning

29 november, 2023 21:35
Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag…
29 november, 2023 21:30
Riksdagen röstade igenom budgetproposition avseende utgiftsramar…
29 november, 2023 21:22
Skatteverket har överklagat Skatterättsnämnds förhandsbesked om…
29 november, 2023 21:09
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar ett handelsnetto på…
29 november, 2023 21:06
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att Sveriges BNP…
Till SRFs hemsida