Srf Nyhetsbevakning

28 september, 2023 14:42
Statistikmyndigheten rapporterar att varuexporten under augusti 2023 uppgick till 156,5 miljarder kronor…
28 september, 2023 14:39
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att  antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år  i…
28 september, 2023 14:34
Regeringen har utsett Inga Otmalm till ny generaldirektör för Bolagsverket.
Till SRFs hemsida