Srf Nyhetsbevakning

26 februari, 2024 17:25
EU-kommissionen inrättar en europeisk AI-byrå, som ska fungera som ett centrum för…
22 februari, 2024 11:44
Skatteverket förtydligar att det endast är byggarbetsplatser inom Sverige som omfattas av…
22 februari, 2024 11:40
Skatteverket har kommit med ställningstagande gällande överlåtelse av verksamhet och när ingående…
22 februari, 2024 11:39
Skatteverket förtydligar att en idrottsdomar inte definieras som idrottsman i den mening…
Till SRFs hemsida