Srf Nyhetsbevakning

7 juni, 2023 10:44
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) rapport över anmälda personuppgiftsincidenter som togs emot under 2022 visar…
5 juni, 2023 13:30
Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 26 anmälningar,…
5 juni, 2023 13:01
Skatteverket har i sin vägledning förtydligat att ett justerat förmånsvärde för bil…
31 maj, 2023 22:15
Riksdagen har beslutat om förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss…
Till SRFs hemsida