Srf Nyhetsbevakning

28 september, 2023 14:42
Statistikmyndigheten rapporterar att varuexporten under augusti 2023 uppgick till 156,5 miljarder kronor…
28 september, 2023 14:39
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att  antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år  i…
28 september, 2023 14:34
Regeringen har utsett Inga Otmalm till ny generaldirektör för Bolagsverket.
28 september, 2023 14:32
Naturvårdsverket informerar att fr.o.m., 1 januari 2024 måste den som på den…
28 september, 2023 14:28
Skatteverket har hanterat elstöd för totalt 118 601 företag i elområde 3…
28 september, 2023 10:16
Skatteverket uppdaterar vägledning om byggmästarsmitta utifrån ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.
Till SRFs hemsida