Srf Nyhetsbevakning

26 februari, 2024 17:25
EU-kommissionen inrättar en europeisk AI-byrå, som ska fungera som ett centrum för…
22 februari, 2024 11:44
Skatteverket förtydligar att det endast är byggarbetsplatser inom Sverige som omfattas av…
22 februari, 2024 11:40
Skatteverket har kommit med ställningstagande gällande överlåtelse av verksamhet och när ingående…
22 februari, 2024 11:39
Skatteverket förtydligar att en idrottsdomar inte definieras som idrottsman i den mening…
20 februari, 2024 14:09
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i fyra mål slagit fast att de bidrag…
20 februari, 2024 09:15
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att svenska företags lager minskade med 6,8 mdkr i…
Till SRFs hemsida