Srf Nyhetsbevakning

13 juni, 2024 11:04
Arbetsmiljöverkets senaste statistik över arbetsskador under 2023 visar att antalet anmälda arbetsolyckor…
13 juni, 2024 10:57
BFN remitterar förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2013:2) och…
12 juni, 2024 17:48
Riksdagen sa ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade utgifter för…
12 juni, 2024 17:44
Skatteverket har kommit med ett ställningstagande i vilket tidigare behandlade frågor avseende…
12 juni, 2024 17:40
Skatteverket har kommit med ett ställningstagande gällande kraven på finansiellt samband för…
12 juni, 2024 17:36
Skatteverket har publicerat rapport om individuppgifter i arbetsdeklarationer AGI som visar att…
Till SRFs hemsida