Srf Nyhetsbevakning

11 april, 2024 08:02
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om ökad produktion inom näringslivet i februari 2024 jämfört…
11 april, 2024 07:59
Nationella samordnaren för Agenda 2030 (NatSam 2030) har överlämnat slutredovisning av uppdrag…
11 april, 2024 07:46
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att industrins totala orderingång ökade med 4,6 % i…
11 april, 2024 07:44
Regeringen inrättar ett Förenklingsråd för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader…
11 april, 2024 07:38
Statistikmyndigheten (SCB) publicerar BNP-indikatorns preliminära sammanställning som visar att Sveriges BNP ökade…
11 april, 2024 07:36
Statistikmyndigheten rapporterar om närmare 355 000 personer inskrivna som arbetslösa i mars,…
Till SRFs hemsida