Srf Nyhetsbevakning

25 maj, 2023 07:34
Skatteverket har gjort ett förtydligande kring hur en plattformsoperatör enligt DAC7 ska…
25 maj, 2023 07:19
Riksdagen har utifrån ett EU-direktiv beslutat att företag och koncerner med årliga…
24 maj, 2023 17:10
Försäkringskassan (FK) har börjat betala ut elstöd till privatpersoner i hela Sverige…
24 maj, 2023 13:06
EU har fattat beslut om att anta den nya maskinförordningen som bland…
24 maj, 2023 12:20
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar en ökning av antal anställda med 1,2 % och…
24 maj, 2023 08:08
Statistikmyndighetens (SCB) rapporterar att det har blivit 33 % dyrare att flyga…
Till SRFs hemsida