Srf Nyhetsbevakning

24 april, 2024 11:26
Statistikmyndigheten rapporterar om 5 188 000 sysselsatta motsvarande en sysselsättningsgrad på 69,1…
24 april, 2024 11:14
Göteborgs tingsrätt har dömt 13 personer för grova ekobrott. 40 miljoner har…
17 april, 2024 22:24
Regeringen har beslutat att inrätta ett Förenklingsråd på Tillväxtverket som ska identifiera…
17 april, 2024 22:03
Tillväxtanalys rapporterar att antalet konkurser i mars i år ökade med 39…
17 april, 2024 21:43
SCB:s konjunkturklocka visar ett mycket svagt konjunkturläge eftersom hushållskonsumtionen saknar tillväxt och…
17 april, 2024 21:40
Riksdagen har tagit beslut om att bilförsäljare fr.o.m. den 1 juli 2024…
Till SRFs hemsida