Srf Nyhetsbevakning

24 mars, 2023 14:26
Skatteverket redogör med anledning av EU domslut ett nytt ställningstagande för reglerna…
24 mars, 2023 13:23
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att producentprisindex gick ned med 1,0 procent i februari…
24 mars, 2023 13:14
Regeringen ger Konkurrensverket och Konjunkturinstitutet i uppdrag att analysera konkurrenssituationen och pris-…
22 mars, 2023 17:50
Försäkringskassan och Skatteverket samordnar kontrollen av utbetalning av elstöd till enskild näringsidkare…
22 mars, 2023 17:44
Högsta förvaltningsdomstolens dom avseende förutsättningar enligt carry forward-regeln för avräkning av utländska…
22 mars, 2023 17:40
Skatteverket bedömer att skatt är avräkningsbar när ett preliminärt slutskattebesked baserat på…
Till SRFs hemsida