Srf Nyhetsbevakning

16 maj, 2024 09:28
Statistikmyndigheten (SCB) ser svag trend för den svenska ekonomin. Vissa indikatorer steg i mars…
16 maj, 2024 09:16
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) bedömer i ett nytt rättsligt ställningstagande att myndigheten är behörig att inleda…
16 maj, 2024 09:10
Skatteverket hanterar numera Statens personadressregister, SPAR, helt i  egen regi. SPAR är ett register…
15 maj, 2024 14:12
Skatteverket bedömer i ett ställningstagande att solarium inte omfattas av reglerna om skattefri friskvård.
13 maj, 2024 16:40
En gemensam deklaration om Nordens framtida konkurrenskraft, tillväxt och säkerhet har undertecknats de nordiska…
Till SRFs hemsida