Srf Nyhetsbevakning

29 november, 2023 21:35
Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag om ny kärnkraft i Sverige vilket medför att…
29 november, 2023 21:30
Riksdagen röstade igenom budgetproposition avseende utgiftsramar och inkomstberäkning med utökat jobbskatteavdrag, förlängd expertskatt samt…
29 november, 2023 21:22
Skatteverket har överklagat Skatterättsnämnds förhandsbesked om att elstöd till konsumenter för okt 2021–sep 2022…
29 november, 2023 21:09
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar ett handelsnetto på 8,9 miljarder kronor under oktober 2023. Varuexporten uppgick …
29 november, 2023 21:06
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att Sveriges BNP minskade med 0,3% under Q3 jämfört med Q2.…
24 november, 2023 13:55
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att producentprisindex gick ned med 0,6%, dvs det var lägre priser…
Till SRFs hemsida