Srf Nyhetsbevakning

7 juni, 2023 10:44
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) rapport över anmälda personuppgiftsincidenter som togs emot under 2022 visar att 6 av 10 incidenter uppges…
5 juni, 2023 13:30
Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 26 anmälningar, I fem fall förekom brister, ett…
Till SRFs hemsida