Srf Nyhetsbevakning

28 september, 2023 14:42
Statistikmyndigheten rapporterar att varuexporten under augusti 2023 uppgick till 156,5 miljarder kronor och varuimporten till 164,9 miljarder. Det ger ett handelsnetto på…
28 september, 2023 14:39
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att  antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år  i juli 2023 uppgick till 5 385 000. Det är en…
28 september, 2023 14:34
Regeringen har utsett Inga Otmalm till ny generaldirektör för Bolagsverket.
28 september, 2023 14:32
Naturvårdsverket informerar att fr.o.m., 1 januari 2024 måste den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck och mat i en engångsförpackning erbjuda…
28 september, 2023 14:28
Skatteverket har hanterat elstöd för totalt 118 601 företag i elområde 3 och 4 sökt stödet. 6,5 miljarder har betalats ut i…
28 september, 2023 10:16
Skatteverket uppdaterar vägledning om byggmästarsmitta utifrån ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.
28 september, 2023 09:37
Skatteverket har kommit med ett förtydligande kring spärrbelopp och påverkan av skattereduktioner och avkastningsskatt  på pensionsutfästelser i balansräkningen.
21 september, 2023 14:39
Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2023 visar att ett trendbrott i andel företag som vill växa. Företag som vill växa har…
Till SRFs hemsida