Srf Nyhetsbevakning

29 november, 2023 21:35
Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag om ny kärnkraft i Sverige vilket medför att det blir tillåtet med nya reaktorer på andra platser än…
29 november, 2023 21:30
Riksdagen röstade igenom budgetproposition avseende utgiftsramar och inkomstberäkning med utökat jobbskatteavdrag, förlängd expertskatt samt slopad nedsättning av AGA för 15–18-åringar.
29 november, 2023 21:22
Skatteverket har överklagat Skatterättsnämnds förhandsbesked om att elstöd till konsumenter för okt 2021–sep 2022 inte är att betrakta som ett näringsbidrag utan intäkt  i…
29 november, 2023 21:09
Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar ett handelsnetto på 8,9 miljarder kronor under oktober 2023. Varuexporten uppgick  till 193,9 miljarder kronor och varuimporten till 185,0 miljarder.
Till SRFs hemsida