Svar: 2023-05-15
Remisslänk: Remiss 2023-03-20
Finansdepartementet


Fi2023/01114

Kompletteringar till delbetänkandet En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner

De svenska reglerna som omfattas av den här remissen är ett införande av ett EU-direktiv om en minimibeskattning för stora koncerner. Vid presentation av huvudförslaget en lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6) var inte alla regler från EU klara. Reglerna i detta förslag är kompletteringar till huvudförslaget. I denna komplettering finns regler om tillfälliga lättnadsregler i form av så kallade safe harbours. Dessa lättnadsregler är till för att minska den administrativa bördan och bygger på data som företaget har lätt tillgängligt. Förslaget innehåller också regler om hur själva förfarandet för att skatten ska kunna administreras.

Reglerna föreslås träda i kraft i Sverige den 1 januari 2024 och ska tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2023.

Remissvar

Srf konsulterna väljer att avstå från att lämna synpunkter på ovanstående förslag.

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser
 
30
nov
30 nov

Moms på IOSS

Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen och betalat momsen enligt denna.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender