Årsbokslut eller K1 för enskild firma – onlinekurs

I den här kursen ska vi titta närmare på de skillnader som finns för de som har enskild firma generellt och lite mer specifikt för de som bedriver jordbruk, skogsbruk eller fastighetsförvaltning mellan:

 • Bokföringsnämndens regelverk för upprättande av årsbokslut, BFNAR 2017:3 Årsbokslut  
 • Bokföringsnämndens regelverk för upprättande av förenklat årsbokslut för enskilda näringsidkare, ofta benämnt K1.

DISTANS - VALFRI TID
Ordinarie pris: 1 095 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Anmäl dig

Årsbokslut eller K1 för enskild firma – onlinekurs

I den här kursen ska vi titta närmare på de skillnader som finns för de som har enskild firma generellt och lite mer specifikt för de som bedriver jordbruk, skogsbruk eller fastighetsförvaltning mellan:

 • Bokföringsnämndens regelverk för upprättande av årsbokslut, BFNAR 2017:3 Årsbokslut och 
 • Bokföringsnämndens regelverk för upprättande av förenklat årsbokslut för enskilda näringsidkare, ofta benämnt K1.

Även om vi fokuserar på skillnader kommer vi också ta upp en del likheter mellan de båda regelverken som kan vara bra att ha med sig. Det är däremot ingen fullständig jämförelse.

I kursen finns moduler som är specifikt för vissa företagsformer. De kan däremot innehålla övningar som kan vara aktuella för andra företagsformer också. Vi rekommenderar därför att du går igenom alla moduler även om vissa i första hand rör företagsformer som du kanske inte jobbar med. 

Kursinnehåll

 • Generella skillnader vid upprättande av årsbokslut jämfört med förenklat årsbokslut för en enskild näringsidkare.
 • Specifika skillnader mellan regelverken för den enskilda näringsidkaren som är jordbrukare.
 • Specifika skillnader mellan regelverken för den enskilda
  näringsidkaren som är skogsägare.
 • Specifika skillnader mellan regelverken för den enskilda näringsidkaren som är fastighetsförvaltare
 • Ett antal likheter mellan regelverken där det kan vara bra att ha med sig hur det påverkar beskattningen.
 • Ett antal länkar till stödmaterial och vidareutbildning.

Vissa av de specifika frågor som lyfts kan även vara intressanta för bolag generellt sätt. Vi rekommenderar därför att du tar del av alla moduler även om du kanske inte jobbar med t.ex. fastighetsägare.

Kursmål

Efter avslutad utbildning kommer du:

 • Ha en ökad förståelse för generella skillnader mellan att upprätta årsbokslut och förenklat årsbokslut för en enskild näringsidkare.
 • Ha en ökad förståelse för specifika skillnader för en enskild näringsidkare som bedriver jordbruk, skogsbruk och fastighetsförvaltning mellan de båda regelverken.

Jag som ska guida dig genom den här utbildningen heter Claes Eriksson och jag jobbar som redovisningsexpert på Srf konsulterna. 

Effektiv kurstid och tillgänglighet

Kursen tar ca 45 minuter att genomföra beroende på din egen studietakt. Hur och när? Det bestämmer du själv!

Du har kursen tillgänglig i sex månader från bokningsdagen. Du kan välja att genomföra kursen i flera steg – när det passar dig, och självklart kan du repetera så mycket du vill under den här tiden. Väljer du att genomföra kursen i din mobil är det bra att veta att den är anpassad för skärmstorlek motsvarande iPhone 6 och större.

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

För att kursen ska generera aktualitetstimmar ska den vara slutförd inom tillgänglighetsperioden (sex månader).

Läs mer