Ekonomi för lönekonsulter – Distans

För den framtida lönekonsulten är det en nödvändighet att behärska grunderna i ekonomi eftersom den moderna löneprocessen förutsätter förståelse för samverkan mellan ekonomi och lön.

Ekonomi för lönekonsulter – Distans

Ekonomi är ett område som du som lönekonsult har stor nytta av att utveckla. Den här kursen ger dig förståelse för hur lönehändelserna påverkar redovisningen och verktyg för ett proaktivt arbetssätt.

Kursen inleds med att bygga upp förståelsen för grunderna inom bokföring och hur kopplingen mellan lön och ekonomi fungerar. Vi går också igenom vilka möjligheter lönesystemen vanligen innehåller för att styra bokföringen av lönerna. Det är av yttersta vikt att bokföringsunderlag blir korrekta och möter företagets behov. Under kursen får du praktiskt öva på konkreta löneberedningsuppgifter och analysera hur val av löneberedningsmetod påverkar bokföringsunderlagen. Vi går igenom hantering av periodiseringar och därmed bokföring av semesterlöneskulden som i de flesta företag och organisationer är en betydande post i redovisningen.

Lämpliga förkunskaper

Grundläggande lönekompetens inom hela löneområdet.

Kursmål

Kursens mål är att öka lönepersonalens ekonomikompetens och förståelse för hur löneberedningen påverkar resultat och ekonomisk balans.

Kursinnehåll

 • Ekonomisystemet och sambandet mellan resultat och balans
 • Tolka ett bokslut särskilt med avseende på lönerelaterade poster
 • Konteringssystem och lönearter
 • Bokföring och styrning mot projekt, kostnadsställe och kostnadsbärare
 • Val av löneberedningsmetod och dess påverkan på kostnad för arbetad tid och frånvaro
 • Löneberedning och bokföring av lönetransaktioner av skilda slag, men med fokus på löneberedning i samband med frånvaro
 • Granskning, förståelse och kontroll av lönesystemets bokföringsorder
 • Kontering av semesterskuld
 • Lönerelaterade balansposter och innehållet i semesterskuldslistan
 • Avstämningar av differenser mellan ekonomi och lön med fokus på arbetsgivaravgift
 • Beräkning av direkta personalkostnader

Kursdagen består av föreläsningar och övningsuppgifter där du får göra praktiska bokföringsuppgifter i manuell löneberedning. Målet är att visa hur konteringen påverkar kostnad och balans i den ekonomiska redovisningen.

Ingår i kursen Ekonomi för lönekonsulter

Digital kursdokumentation.

Läs mer