Företagsvärdering

Se datum och pris

Lär dig hur en värdering går till och vad som påverkar värdet på företaget. Kursen bygger på en blandning av teori och praktik och ger dig goda kunskaper om vilka vanliga metoder som finns och hur du tillämpar dem.

Se datum och pris

Företagsvärdering

Företagsvärdering är ett område som är både komplicerat och ofta avser stora ekonomiska värden. Det är därför viktigt att både köpare och säljare har en klar bild över hur en värdering går till och vad som påverkar värdet på företaget.

Lämpliga förkunskaper

Du har goda kunskaper inom redovisning och ekonomiska begrepp samt kan tolka och förstå innehållet i en resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. Inga förkunskaper om företagsvärdering behövs.

Kursmål

Du lär dig de grundläggande principerna och begreppen bakom vad som påverkar företagets värde, samt hur detta kan beräknas med de vanliga metoder som finns. Detta går vi sedan igenom och tillämpar på ett företagsexempel. Efter avslutad kurs får du beräkningsmallarna i Excel för att kunna fortsätta arbetet i din egna verksamhet.

Kurs i praktisk företagsvärdering

Stöter du på frågor om företagsöverlåtelser och generationsskiften i din verksamhet? Behöver du kompletterande kunskaper för att kunna erbjuda kunderna bra lösningar? Kursen bygger på en blandning av teori och praktik med tillämpning på ett exempel. Inriktningen är främst på värdering av mindre företag och den problematik som finns runt dessa.

Kursinnehåll

  • Information – Vilken information behöver vi för värderingen?
  • Företagsanalys – Hur används nyckeltal, kassaflöde och mjuka värden i arbetet?
  • Värderingsmetoder – Vi går igenom olika vanliga värderingsmetoderna och tillämpar på ett exempel. De modeller som används är: substansvärdering, multipelvärdering, vinster och kassaflöden, schablonmodeller, fasmetoden för kassaflödesvärdering
  • Problemområden – Övervärden, goodwill, likviditet och skulder samt kapitalbindning.
  • Överlåtelsemodeller – Kort om inkråm och aktier, tilläggs-köpeskilling, finansiering mm

Ingår i kursen Företagsvärdering

Digital kursdokumentation

Läs mer
19 sep distans
Lärare
Mikael Carlson
Pris exkl. moms: 7 400 kr
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Sista anmälningsdag: 2024-08-21
Praktisk info !
Praktisk info

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 15:30.

Plats:
Distans

Kurstid:     09.00 - 16.30      Lunch 12.00 - 13.00

Kursdokumentationen hämtar du via Mina sidor - under rubriken Mina bokade kurser under aktuell kurs.

Kursen sänds via Teams och inbjudan får du från Srf Utbildning 2 dagar innan kurstillfället.


Kursledare:
Mikael Carlson