LAS med nyheter och förändringar – onlinekurs

I den här kursen tar vi upp de viktiga nyheterna och förändringarna i LAS. 

DISTANS - VALFRI TID
Ordinarie pris: 2 195 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Anmäl dig

LAS med nyheter och förändringar – onlinekurs

I den här kursen ligger fokus på ändringarna av arbetsrätten i regeringens proposition Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden samt det nya Huvudavtalet som träffats mellan arbetsmarknadens parter. De nya reglerna om nytt omställningsstöd och nytt studiestöd kommer enbart att nämnas men utvecklas inte på ett djupare plan i denna kurs.

Förändringar av arbetsrätten i Sverige får påverkan för alla företag med anställda. Kursen är således utformad för att arbetsgivare, oavsett storlek på företaget eller antal anställda, ska förstå ändringarna av arbetsrätten samt hur dessa ändringar kan komma att påverka deras verksamheter.

Som utgångspunkt kommer jag att ta avstamp ur regeringens proposition och Huvudavtalet mellan parterna och genom olika exempel försöka tydliggöra förändringarna mellan det gamla och nya regelverket.

Kursmål

Efter avslutad kurs ska du förstå hur dina kunder påverkas av ändringarna samt kunna agera bollplank och rådge dina kunder i vad de behöver iaktta/företa för åtgärd med anledning av ändringarna.

Kursinnehåll

 •  Bakgrund
  •  Januariavtalet
  •   Parterna
  •   LAS-överenskommelsen
  •   Huvudavtalet
  •   Regeringens proposition – reformerad arbetsrätt
 • De viktigare ändringarna inom arbetsrätten
  • Sakliga skäl ersätter saklig grund för uppsägning
  • Utökat undantag från turordningsreglerna 
  • Särskild visstidsanställning ersätter allmän visstidsanställning
  • Heltid som norm 
  • Förändringar avseende anställningens bestående under tvist
  • Omställningstid vid sänkt sysselsättningsgrad 
  • Förändrade villkor för anställda på bemanningsföretag
 • Interaktiva övningar

Effektiv kurstid och tillgänglighet

Kursen tar ca 1 timme att genomföra beroende på egen studietakt.

Du bestämmer själv hur och när du vill genomföra kursen. Kursen är tillgänglig i sex månader från bokningsdagen. Välj om du vill genomföra kursen i flera steg eller göra allt på en gång. Givetvis kan du repetera så mycket du vill under tiden. Om du genomför kursen i din mobil är det bra att veta att den är anpassad för skärmstorlek motsvarande iPhone 6 och större.

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®/Lönekonsulter®

För att kursen ska generera aktualitetstimmar ska den vara slutförd inom tillgänglighetstiden (sex månader).

Läs mer