Redovisningsnyheter fördjupningsdag

Fördjupningsdag där vi tar aktuella redovisningsfrågor som behöver belysas lite djupare. I år fokuserar vi på kommande förändringar och hur man kan förbereda sig för dem. 

Redovisningsnyheter fördjupningsdag

Redovisningsnyheter fördjupningsdag är en kursdag där vi tar upp aktuella redovisningsfrågor som behöver belysas djupare. I år fokuserar vi på de förändringar som är på gång inom framför allt K2 och K3 samt områden som kan påverkas av det ansträngda ekonomiska läget. Utöver detta belyser vi frågor som varit uppe till diskussion under det gångna året.

Redovisningsnyheter fördjupningsdag – upplägg

Kursen Redovisningsnyheter fördjupning går under en dag. Här kan du boka båda dagarna till paketpris.

Tips på upplägg: låt fler från byrån gå på nyhetsdagen och låt de som arbetar med lite mer komplicerade redovisningsfrågor delta i dag två.

Kursmål

När du har gått kursen Redovisningsnyheter fördjupning har du:

 • Fått nyttiga tips för hur du kan förbereda dig och dina kunder inför kommande ändringar.
 • Fått fördjupning inom vissa områden som särskilt påverkas av kommande ändringar och det ekonomiska läget.

Håll dina redovisningskunskaper uppdaterade

Under Redovisningsnyheter fördjupningsdag lägger vi tyngdpunkten på ägarledda företag och behandlar frågor som är viktiga för dig som arbetar med redovisning, bokslut, årsredovisningar och rådgivning.

Under dagen fördjupar vi oss i tolkning av tillämpning och speciella problemområden gällande K-regelverken. Eftersom det pågår en utvärdering av K-regelverken lägger vi stort fokus på hur de kommande förändringarna påverkar redovisningen.

En associationsform dr många frågor kommit upp under året är samfällighetsföreningar. Det handlar inte bara om de ändrade principerna avseende moms, utan även redovisningsfrågor.

I år får du en bra chans att ligga i framkant och förbereda dig och dina kunder för kommande ändringar. Du får också en fördjupning i områden som det är extra värt att fundera över i de lite tuffare ekonomiska tider som råder.

Kursinnehåll

Eftersom Redovisningsnyheter och fördjupning är en kurs som framförallt innehåller nyheter och aktuella frågor kan kursinnehållet uppdateras efter hand. Kursen innehåller i dagsläget dessa delar:

 • Strategi i förändringstider
 • Områden med risk för väsentliga fel
 • Avsättningar
 • Nedskrivningar
 • Att tänka på i kristider
 • Samfällighetsföreningar
 • Ingår i kursen Redovisningsnyheter fördjupningsdag

  Kursdokumentation. Deltar du digitalt ingår digital kursdokumentation. För deltagare på plats ingår kaffe och lunch.

  Boka endast dag 1

  Boka båda dagarna till paketpris

  Läs mer