Tolkningshjälp i K2-frågor (Srf U) – onlinekurs

Srf konsulternas uttalanden (Srf U) är till för att hjälpa dig som redovisningskonsult med tolkningar av K2. I denna mikrokurs blir du insatt i vilken nytta du har av Srf U och hur du kan tillämpa dessa i praktiken. 

DISTANS - VALFRI TID
Ordinarie pris: 1 095 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Anmäl dig

Tolkningshjälp i K2-frågor (Srf U) – onlinekurs

Srf konsulternas uttalanden (Srf U) är till för att hjälpa dig som redovisningskonsult med tolkningar av K2. Uttalandena presenteras i serien Srf U med löpande numrering och innehåller Srf konsulternas uppfattning om och motivering till hur svaret på vissa tillämpningsfrågor i redovisningsnormeringen ska tolkas. I denna mikrokurs blir du insatt i hur Srf konsulternas Redovisningsgrupp arbetar med Srf U, vilken nytta du har av uttalandena och hur du kan tillämpa dessa i praktiken. Genom övningsuppgifter får du förståelse för hur du kan använda Srf U som vägledning och stöd gällande bedömningsfrågor i K2-regelverket. Du får också en översiktlig genomgång av de uttalanden som hittills publicerats.

Kursmål

Efter kursen kommer du att ha övergripande kännedom om Srf konsulternas aktuella uttalanden samt även ha förståelse för hur de kan tillämpas i praktiken.

Kursinnehåll

  • Redovisningsgruppen – hur hjälper de dig?
  • Översiktlig genomgång av samtliga uttalanden
  • Fördjupning “femtusenkronorsregeln”
  • Interaktiva övningar

Effektiv kurstid och tillgänglighet

Mikrokursen tar 30-45 min att genomföra beroende på din egen studietakt.

Du har mikrokursen tillgänglig i sex månader från bokningsdagen. Du kan välja att genomföra kursen i flera steg – och när det passar dig, och självklart kan du repetera så mycket du vill under den här tiden. Väljer du att genomföra kursen i din mobil är det bra att veta att den är anpassad för skärmstorlek motsvarande iPhone 6 eller större.

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

För att kursen ska generera aktualitetstimmar ska den vara slutförd inom tillgänglighetstiden.

Läs mer