Workshop SALK

Behöver du vägledning i att implementera SALK i löneprocessen? 
Om intresse finns planerar vi att genomföra workshops där innehållet anpassas till den praktiska nivå som påverkar dig i det dagliga arbetet. I denna workshop ges möjlighet till fördjupning i detaljfrågor och att ta med egna frågeställningar till diskussion med kursledare och andra kursdeltagare.

Workshop SALK

Länken går till en intresseanmälan och workshops genomförs baserat på efterfrågan.

Läs mer