Examen Auktoriserad Redovisningskonsult

För att erhålla titeln Auktoriserad Redovisningskonsult behöver du ansöka om auktorisation och medlemskap i Srf konsulternas förbund, bli godkänd som medlem och ha godkänt resultat i Auktorisationsexamen Redovisning.

Auktorisationsexamen säkerställer att du kan hantera olika kundsituationer och att din arbetsprocess följer Svensk standard för redovisningstjänster, Rex. Så snart du har en godkänd Auktorisationsexamen genomförd alternativt tenterat av auktorisationsutbildningen PUB, får du ditt certifikat som Auktoriserad Redovisningskonsult.

Vi rekommenderar dig att gå vår Förberedelsekurs, där frågeställningar och kundcase tas upp inför Auktorisationsexamen.

Detta bör du kunna för att bli godkänd på Auktorisationsexamen

 • Självständigt kunna sköta ett uppdrag i allt från redovisning, bokslut, årsredovisning, deklarationer samt närliggande ekonomisk rådgivning.
 • Känna till uppbyggnad av bokföringslagen, årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens normering avseende de lagarna. Förstå skillnader mellan de olika regelverken och att det finns skillnader för olika företagsformer.
 • Kunna grunderna i inkomstbeskattning. Upprätta en NE-blankett för enskilda näringsidkare och INK2 för aktiebolag.
 • Kunna grunderna i beskattningsförfarandet, momsbeskattning och fylla i en momsdeklaration. Kunskapskravet motsvarar vad som behandlas på Moms I.
 • Ha kännedom i Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag.

Förberedelsekurs inför Auktorisationsexamen

Denna kurs ger en bra förberedelse till dig som ska utföra Auktorisationsexamen. Vi går igenom böcker, case, underlag samt vad som förväntas i konsultrollen. Vi tar även upp exempel på frågeställningar och övriga praktiska frågor kring Auktorisationsexamen. I denna kurs ingår även att utföra Rex onlinekurs. En kurs där du lär dig om svensk standard för redovisningsuppdrag. Förberedelsekursen är öppen för alla som vill, även för den som inte är klar för examen.

Läs mer och boka Förberedelsekurs

Auktorisationsexamen Redovisning

En examensperiod består av två delar. Dessa utförs digitalt på angivna dagar och på valfri plats, inga resor krävs. Examensperioden utförs i turordning, med start av del 1 följt av del 2 i samma examensperiod. Det är inte möjligt att välja delar från olika examensperioder.

 • Del 1 – Allmänna konsultfrågor
  Kortare frågor utifrån Rex, redovisning, skatt och moms.
  Utförs digitalt angiven dag via inloggning till webbadress.
  Inloggningsuppgifter delges dig från Srf konsulterna, i tid inför examen.
  Tid för genomförande 6 timmar.
 • Del 2 – Praktikfall med kundcase
  Beskriver ett företags problematik inom olika områden.
  Utförs digitalt angiven dag via inloggning till webbadress.
  Inloggningsuppgifter delges dig från Srf konsulterna, i tid inför examen.
  Tid för genomförande 6 timmar.

Examenstillfällen digital examen

Del 1: 1 oktober 2024 del 2: 3 oktober 2024
Del 1: 26 november 2024 del 2: 28 november 2024

Examenskostnad per person 4 000 SEK exkl. moms

Använd en modern och uppdaterad webbläsare
Windows: senaste versionen av Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Internet Explorer 11
Mac: senaste versionen av Google Chrome, Safari eller Firefox

Maxresultatet är 80 poäng fördelat på cirka hälften av poängen på vardera del 1 och 2. För godkänt resultat behöver du uppnå minst 48 poäng. Bedömningen av svaren görs enligt en svarsmall, men vi tar även hänsyn till alternativa svar beroende på motiveringen. Srf konsulternas utbildningsråd utser ett rättningsteam som rättar svaren.

Tillåtna hjälpmedel är Srf Redovisning, övrig lämplig litteratur (exempelvis Rex med flera) och egna anteckningar, tillgång till internet.

Vi tillåter inga externa kontakter under provtillfället.

Examensresultat meddelas via mejl tidigast 3 veckor efter provtillfället.

 
22
jul
22 jul

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender