Allmänna villkor utbildningar och event

Gäller för Srf konsulternas utbildningar, webinars, branschdag, kongressmiddag med mera


Anmälan

Anmälan bekräftas i regel omgående. Om du inte fått din bekräftelse inom två timmar ta kontakt med oss på 010-483 80 00

Avgift

Kurser på plats, distans – fast tid och webinar
Faktureras cirka 4 veckor före kursstart för kurser inom Sverige. Fakturan ska betalas inom 20 dagar.

Distans – valfri tid och Mikro Selekt
Faktureras i samband med bokning. Fakturan ska betalas inom 20 dagar.

Branschdag och kongressmiddag
Faktureras cirka 4 veckor före aktivitetsdagen. Fakturan ska betalas inom 20 dagar.

Aktualitetstimmar kurser – närvaro

Kurser på plats
Aktualitetstimmar genereras i samband med att kursdeltagaren närvarat fullt ut på kursdagen och medverkat aktivt i övningar.

Webinar/Distans – fast tid
Aktualitetstimmar genereras i samband med att kursdeltagaren närvarat fullt ut enligt varje kurs uppsatta kriterier och medverkat i kursen med kameran på samt deltagit aktivt i övningar. Endast den person som har bokat sig på kursen kan tillgodoräkna sig aktualitetstimmar. Anslutningslänk till kursen är personlig.

Distans – valfri tid
Aktualitetstimmar genereras i samband med att aktuell kurs är genomförd inom tillgänglighetstiden (6 månader) och enligt varje kurs uppsatta kriterier. Endast den person som har bokat sig på kursen kan tillgodoräkna sig aktualitetstimmar.

Mikro Selekt
Aktualitetstimmar genereras i samband med att samtliga samtliga mikrokurser och Mikro-puls som ingår i abonnemanget är genomförda enligt uppsatta kriterier (senast den 31/1 nästkommande år). Timmar utgår inte för enstaka mikrokurser i abonnemanget. Endast den person som har bokat sig på Mikro Selekt kan tillgodoräkna sig abonnemangets aktualitetstimmar. Abonnemanget förlängs automatiskt med ett år i taget om det inte sägs upp senast den 31/1 det nya abonnemangsåret.

Innehåll från onlinekurser/webinar/mikrokurser, Mikro-puls och framtidsspaningar får inte användas för kommersiellt bruk.

Kreditkontroll

Srf konsulterna förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning på nya kunder samt vid större beställningar av kurser. Om det av kreditupplysningen framgår att betalning av faktura inte kan garanteras, har Srf konsulterna rätt att neka till beställningen.

Avbokning

Avbokning kurser

Vid avbokning:

  • 30-8 kalenderdagar före kursstart debiteras 25% av kursavgiften
  • 7-0 kalenderdagar före kursstart debiteras 100% av kursavgiften
  • avbokning orsakad av sjukdom, återbetalas kursavgiften minus administrationskostnad mot uppvisande av läkarintyg.

Administrationskostnaden är 500 SEK vid kursavgift under 10 000 SEK och 750 SEK för kursavgift över 10 000 SEK. Vid avbokning skall denna alltid bekräftas skriftligen av Srf konsulterna.

Avbokning Webinar/Distans – fast tid

Vid avbokning:

  • 30-8 kalenderdagar före kursstart debiteras 25% av kursavgiften
  • 7-0 kalenderdagar före kursstart debiteras 50% av kursavgiften
  • vid utebliven avbokning debiteras 100% av kursavgiften.
  • avbokning orsakad av sjukdom, återbetalas kursavgiften minus administrationskostnad mot uppvisande av läkarintyg.

Administrationskostnaden är 500 SEK vid avgiftsbelagda kurser. Vid avbokning skall denna alltid bekräftas skriftligen av Srf konsulterna.

Avbokning branschdag och kongressmiddag

Vid avbokning:

  • 30-8 kalenderdagar före aktivitetsdagen debiteras 25% av avgiften
  • 7-0 kalenderdagar före aktivitetsdagen debiteras 100% av avgiften
  • Vid avbokning orsakad av sjukdom, återbetalas avgiften minus administrationskostnad mot uppvisande av läkarintyg.

Administrationskostnaden är 500 SEK vid avgift under 10 000 SEK. Vid avbokning skall denna alltid bekräftas skriftligen av Srf konsulterna.

Reservation för ändringar

Om någon kurs eller aktivitet inte skulle samla tillräckligt många deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen/aktiviteten. Detsamma gäller vid sjukdom hos kursledare med kort varsel, där ersättare inte hinner tillsättas. Eventuell erlagd avgift återbetalas i båda fallen.

Vi rekommenderar att du i första hand bokar av- eller ombokningsbara biljetter/hotellrum. Att boka ej avbokningsbara eller ej ombokningsbara biljetter/hotellrum innan du har fått kallelse till kursen/aktiviteten sker på eget ansvar. Det går alltid bra att kontakta oss för att kontrollera hur bokningsläget är inför kursen/aktiviteten.

Vi reserverar oss för ändringar beträffande kursledare, lokal, tider, litteratur, kostnader, tryckfel, etc, eftersom programmen sammanställs långt före kursstart. Vi förbehåller oss rätten att byta från utbildning på plats till distans om omständigheterna kräver det

Personuppgifter i deltagarlistor

Genom din anmälan samtycker du till att ditt personnamn och eventuellt företagsnamn presenteras på deltagar- och närvarolistor och på detta sätt görs tillgängliga för kursledaren och konferensanläggningen.