80000 Övriga bruttolönehändelser

Övriga lönehändelser, avdrag och tillägg som ligger som underlag för skatteberäkning och arbetsgivaravgifter.


81000 Bruttolöneavdrag

Löneavdrag som reducerar underlaget för beräkning av skatt och arbetsgivardeklaration.


82000 Bruttolönetillägg

Lönetillägg som ligger till grund för beräkning av skatt och arbetsgivardeklaration.

82100 Förskott

Kortfristigt lån på kommande löneutbetalning.

82200 Avgångsersättningar

Avgångsersättning enligt överenskommelse vid upphörd anställning.

82210 Avgångsvederlag

Ersättning till en arbetstagare vid uppsägning.

82230 Skadestånd

Ersättning för skada relaterad till arbetsgivare.


83000 Betalning

Ersättning för personer som inte är anställda.

83100 Arvode

Ersättning utan förekommande anställningsförhållande, ofta återkommande begränsad arbetsuppgift.

83200 Tjänstepension

Pension som arbetsgivare betalar ut till tidigare anställda.