Branschstandards

Här hittar du all information om de branschstandards som används i redovisnings- och lönebranschen. Dessa branschstandards är framtagna av oss på Srf konsulterna för att hjälpa dig att skapa rutiner för hur du lägger upp ditt arbete.

Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag

Rex bygger på konceptet ”rätt från början” och är normgivande för god sed vid utförandet av redovisningsuppdrag och bygger på fastställda principer för 15 000 Auktoriserade Redovisningskonsulter över hela Norden. Standarden innehåller rutiner och riktlinjer redovisningen ska få en så hög kvalitet som möjligt. Allt för att kunna erbjuda högkvalitativa tjänster till företag, näringsliv och samhälle.

Fördjupa dina kunskaper om Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag

SALK – Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter

SALK är unik produkt framtagen av oss på Srf konsulterna specifikt för lönebranschen. I SALK delas löneprocessen in i olika moment. Från målsättningar och ansvar till utförande, rapportering och avslut. Vår ambition med att tillhandhålla SALK är att den ska fungera som ett stöd till dig som lönekonsult och därigenom säkerställa kvalitet i löneprocessen.

Fördjupa dina kunskaper om SALK – Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter