Varför du ska bli Auktoriserad Redovisningskonsult!

Med auktorisationen får du en kvalitetsstämpel som är reserverad för de bästa redovisningskonsulterna i Sverige – essen inom redovisning. Auktoriseringen innebär att de företag som anlitar dig  kan känna sig trygga med att du har rätt kompetens, arbetar med kvalitetssäkrade rutiner och skapar nytta för dina kunder.

Allt fler företag söker Auktoriserade Redovisningskonsulter – den trenden gäller både de redovisningsföretag som rekryterar ny personal och de företag som behöver hjälp med ekonomihanteringen. Vi behöver många fler Auktoriserade Redovsiningskonsulter för att på sikt kunna nå upp till marknadens behov.

Samtidigt som efterfrågan på kompetenta redovisningskonsulter ökar, är branschen mitt uppe i ett stort generationsskifte då vi har fler som går i pension än som kommer nya till branschen. Vill du satsa på ett yrke som går en ljus framtid till mötes är Auktoriserad Redovisningskonsult ett bra val.

Auktorisationen kom till 2006 för att säkra kvaliteten i de uppdrag som redovisningsbranschen utför åt det svenska näringslivet. Vem som helst kan idag starta upp en redovisningsverksamhet och börja ta in redovisningsuppdrag från företag. På marknaden finns många seriösa men också oseriösa aktörer som erbjuder redovisningstjänster. Auktorisationen behövs som en trygghet för de företag som vill outsourca ekonomihanteringen, så att de vet att de anlitar en seriös och kompetent konsult och affärspartner. Auktorisationen höjer också statusen på en viktig yrkesroll som bidrar till stor samhälls- och företagarnytta.

Läs mer om auktorisationen här