Auktorisationsexamen Lön, Förberedelsekurs och Auktorisationsdag

För att få titeln Srf Auktoriserad Lönekonsult behöver du först ansöka om auktorisation och medlemskap hos Srf konsulterna. När din ansökan har blivit godkänd så väntar en Auktorisationsexamen och, efter godkänt resultat, en Auktorisationsdag.

Auktorisationsexamen i kombination med Auktorisationsdagen säkerställer att du uppfyller kompetenskraven och att du vet vad det medför att vara Auktoriserad Lönekonsult. Så snart du har en godkänd Auktorisationsexamen och genomförd Auktorisationsdag får du ditt certifikat som Auktoriserad Lönekonsult.

Digital examensperiod:

1-30 september 2024
1-30 november 2024

Examenskostnad per person 2 000 SEK exkl. moms

Auktorisationsdag:

25 oktober 2024 – Distans
31 januari 2025 – Stockholm

Auktorisationsdag per person 2 100 SEK exkl. moms

Auktorisationsexamen Lön

Den digitala examen består av tre delar: snabbvalsfrågor (med ett eller flera korrekta svarsalternativ), kortsvarsfrågor med beräkningar och en sista del som består av utredande och analyserande frågor. Auktorisationsexamen är tillgänglig under hela examensmånaden, dvs du väljer själv när du vill göra de olika delarna under månaden som du har anmält dig till. Dock är varje del tidsbegränsad när den väl har startats. Anmälan till Auktorisationsexamen gör du själv efter att ansökan om auktorisation och medlemskap blivit godkänd.
Här kan du se exempel på frågor som kan komma i auktorisationsexamen

Givetvis varierar inriktning och kompetens hos alla som ska göra auktorisationsexamen, och framförallt kring vilka kollektivavtal man har erfarenhet av.  Det är därför inte i huvudsak kollektivavtalsgrundande frågor utan frågorna utgår från lagkrav eller motsvarande inom områdena lönehantering, arbetsrätt, skatt, förmåner och ekonomi. I de fall frågorna är kopplade till kollektivavtal så finns den information som krävs tillgänglig vid examenstillfället. Frågorna väljs slumpvis ur en stor frågedatabas och det gör att varje person får ett unikt urval av frågor. Resultatet av den digitala examen presenteras som godkänt eller inte godkänt, med återkoppling på andel rätt på respektive examensdel, inte återkoppling på rätt eller fel svar på de enskilda frågorna.

Förberedelsekurs Auktorisationsexamen Lön

En bra förberedelse för dig som ska genomföra Auktorisationsexamen Lön. Vi går igenom exempel på frågeställningar, ämnesområden och övriga praktiska frågor kring Digital Examen.
Läs mer och boka Förberedelsekurs – distanskurs

Auktorisationsdag

Under Auktorisationsdagen fokuserar vi på vad det innebär att vara Auktoriserad Lönekonsult – rollen, trender och medlemskap i Srf konsulterna. Dagen avslutas med att certifikaten delas ut. Under dagen finns stora möjligheter att träffa kollegor i branschen och skapa nätverk. Anmälan till Auktorisationsdagen gör du själv efter godkänt resultat på Auktorisationsexamen.

Anmälan för dig som är klar för auktorisation:

Du meddelas via mejl när din ansökan har blivit godkänd, därefter är nästa steg auktorisationsexamen och Auktorisationsdag.

Anpassningar vid examination 

Vi vill att alla ska ha bra förutsättningar vid våra examinationer. Om du har en funktionsnedsättning som exempelvis kräver mer tid eller särskilda tekniska hjälpmedel, vänligen kontakta oss. Detta gör att vi kan säkerställa att dina behov tillgodoses.

 
22
jul
22 jul

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender