Rapport om årsredovisningen

(Tidigare Bokslutsrapport)

Företagsägare och ledning vill veta att redovisningen och de finansiella rapporterna håller hög kvalitet så att de kan användas som tillförlitligt beslutsunderlag. Viktigt för kundföretagen är också att kunna skapa förtroende för företagets redovisning hos myndigheter, banker, kunder och andra intressenter. Företag som anlitar en Srf Auktoriserad Redovisningskonsult eller en Srf auktoriserad byrå att sköta företagets ekonomi, erbjuda ekonomisk rådgivning och upprätta en Rapport om årsredovisningen (årsbokslutet), stärker sin position och marknadens förtroende ökar.

Rapport om årsredovisningen (årsbokslutet), är en garanti och ett kvitto på att dina kundföretags redovisning håller hög kvalitet. Undersökningar från kreditinstituten visar att också att kreditvärdigheten ökar när en Auktoriserad Redovisningskonsult har upprättat redovisningen.

Rapport om årsredovisningen (årsbokslutet) kan bara lämnas av dig som är Srf Auktoriserad Redovisningskonsult® som följer Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Med rapporten profilerar du som är Srf Auktoriserad Redovisningskonsult dig och ditt företag som leverantör av kvalitetssäkrade tjänster.

Branschstandarden Rex bygger på gemensamma nordiska principer och omfattar 15 000 Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter i Sverige, Norge och Finland.

Ett bra verktyg för banker och kreditinstitut

Rapport om årsredovisningen, alternativt årsbokslutet, är en standard för kvalitetssäkring av redovisning och ekonomisk rapportering som har fastställts av branschorganisationen Srf konsulterna. Rapporten bygger på arbetsmetodiken i Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag.

För kreditupplysningsföretagen är Rapport för årsredovisningen ett utmärkt kvalitetsbevis på att redovisningen är tillförlitlig. Rapporten är baserad på rutiner som byggts in i det löpande arbetet som syftar till att få allt rätt från början, vilket innebär att den kan produceras snabbare och ger ett mer aktuellt underlag än vad revision ger. Bättre underlag ger bättre beslut för alla parter, så enkelt är det.

Rapport för årsredovisning (årsbokslut) kan utfärdas för alla företagsformer, även för enskilda firmor och handelsbolag. Detta gör det möjligt att kvalitetssäkra verksamheter som startar i en annan form än aktiebolag. Rapporten kan även användas för koncerner.

Här hittar du mallarna för Rapport om årsredovisningen (årsbokslutet)