Srf Utbildningsråd Lön

Ledamot Företag
Zennie Sjölund Sammankallande Srf konsulterna
Anders Löfblom Bravida
Jörgen Dahlqvist Previa
Camilla Elfving Poolia
Elin Mååg
Shqiponje Ferati Klara Papper

Srf lön utbildningsråd har till uppgift att:

  • främja utbildning inom löneområdet
  • validera leverantörers utbildning för aktualitetstimmar

Utbildningsarrangörer har möjlighet att få sitt utbud för aktualitetstimmar validerat av Srf lön utbildningsråd. Bedömningen görs utifrån uppgifter i ett valideringsformulär som Srf har tagit fram.

För att en utbildning ska ge aktualitetstimmar för en lönekonsult så ska:

  • nivån på kurserna vara högre än de krav som ställs vid auktorisation
  • kursen innebära att du vidareutvecklar din kompetens
  • kursen innehålla minst 2 timmar teori

Grundkurser ligger i princip inte till grund för aktualitetstimmar. För att en grundkurs ska valideras för aktualitetstimmar ska detta motiveras särskilt i valideringsformuläret.

För utbildningar som har koppling till lönesystem är det viktigt att det finns en avgränsning som visar om kompetenshöjningen sker inom löneområdet eller endast i själva programvaran.

Kurser som ger verktygen för att kunna utföra arbetsuppgifter ger i princip inte aktualitetstimmar. Om det finns inslag av teori så kan detta dock motivera ett visst antal aktualitetstimmar.

För digitala utbildningar finns dessutom särskilda krav för att bekräfta att medlemmen deltagit på ett sätt som motsvarar närvaron vid en salsbunden kurs. Syftet är att säkerställa att digitala utbildningar som ger aktualitetstimmar håller tillräckligt hög pedagogisk kvalitet och är utformade på ett sätt som garanterar avsedd kompetenshöjning för varje användare.

Srf kvalitetssäkrar även utbildningar som har validerats genom kvalitetskontroller. Utbildningsarrangörer tar då på sig att tillhandahålla kurstillfällen för Srf-representanter. Srf granskar och säkerställer de förutsättningar utbildningsarrangören angett i valideringsformuläret. Om det visar sig vid en kvalitetskontroll att utbildningen inte håller måttet, kan förmånen att ge aktualitetstimmar dras tillbaka. Det kostar inget att validera. Srf förbehåller sig rätten att tidsbegränsa att en kurs ger aktualitetstimmar.