Du som är Auktoriserad Redovisningskonsult

Auktorisationen visar tydligt på kompetens och erfarenhet och är en kvalitetsstämpel ut mot näringslivet. De Auktoriserade Redovisningskonsulterna är Sveriges ess inom redovisning. 

För att vara Srf Auktoriserad Redovisningskonsult® krävs att du:

 • Är yrkesverksam på en redovisningsbyrå
  Jobbar som redovisningskonsult med eget kundansvar till externa företag, alltså inte enbart det egna företaget eller den egna koncernen.
 • Följer Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag
  Rex fungerar som ett ramverk för hur redovisningsuppdrag ska utföras kvalitetssäkrat genom hela arbetsprocessen. Branschstandarden bygger på nordiska principer.
  Här kan du läsa mer om Rex
 • Betalar årsavgiften
  En Srf Auktoriserad Redovisningskonsult betalar varje år en årsavgift. I årsavgiften ingår kostnaden för den ordinarie kvalitetsuppföljning (se nedan).
  Här kan du se vad som ingår i avgiften och vilka dina medlemsförmåner är
 • Har en ansvarsförsäkring
  Som Auktoriserad Redovisningskonsult ska du ha en giltig ansvarsförsäkring som innehåller ett professionsansvar (ansvarsförsäkring för förmögenhetsskador).
  Kontakta ett försäkringsbolag eller prata med oss på Srf konsulterna om vår branschanpassade försäkringslösning så hjälper vi dig.
  Läs mer om våra försäkringar
 • Genomgår kvalitetsuppföljning
  En Auktoriserad Redovisningskonsult ska enligt Srf konsulternas stadgar genomgå en kvalitetsuppföljning minst vart sjätte år. Kostnaden för kvalitetsuppföljningen ingår i auktorisationsavgiften. Kvalitetsuppföljningen är en bekräftelse på att utfört arbete uppfyller de krav som följer av medlemskapet i Srf konsulterna vilket bland annat innebär att redovisningskonsulten följer Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag.
  Som auktoriserad hittar du mer information om kvalitetsuppföljningen på Mina sidor (inloggning krävs)
 • Uppfyller kravet på aktualitetsutbildning
  För dig som är Srf Auktoriserad Redovisningskonsult® krävs aktualitetsutbildning om 60 utbildningstimmar, som ska genomföras under varje treårsperiod, för att du ska få ditt certifikat förnyat. Av dessa 60 timmar ska 30 timmar innehålla redovisning och/eller skatt som du själv väljer att fördela, samt 30 timmar valfritt ämne som utvecklar dig i din yrkesroll. Är dessa aktualitetstimmar uppfyllda och registrerade så förnyas certifikatet med automatik. För dig som är dubbelauktoriserad hos Srf konsulterna, det vill säga du som är både Srf Auktoriserad Redovisningskonsult® och Srf Auktoriserad Lönekonsult®, krävs att du under en treårsperiod genomför totalt 72 aktualitetstimmar varav 30 timmar ska innehålla redovisning och/eller skatt som du själv väljer att fördela, 14 timmar godkända lönetimmar samt 28 timmar valfritt ämne som utvecklar dig i din yrkesroll. Är dessa aktualitetstimmar uppfyllda och registrerade så förnyas certifikatet med automatik.Se Valideringsmodell för aktualitetsutbildningHitta kurser

Läs mer om auktorisationskraven i stadgarna 

Läs mer om hur du blir Auktoriserad Redovisningskonsult

 
25
apr
25 apr

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars 2024 eller första kvartalet 2024 till Skatteverket om e-tjänsten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender