ALK-puls

I en föränderlig värld som löneområdet är det en framgångsfaktor att hålla sig uppdaterad! ALK-puls ger en möjlighet för dig som är Auktoriserad Lönekonsult att på ett enkelt och roligt sätt ta del av aktuella frågor i form av att ett nutidsquiz på tio frågor inom områden kopplat till lön.

Frågorna är till för att stämma av de egna kunskaperna och genomförs i samma miljö som den digitala examen. Skillnaden är att resultatet är till för självtest och antalet poäng ger en indikation på om man håller sig uppdaterad. ALK-puls är inget krav för att upprätthålla auktorisationen utan en möjlighet att hålla sig informerad kring vad som händer i omvärlden för att kunna arbeta mer proaktivt! ALK-puls ingår som en förmån i medlemskapet för dig som är Srf Auktoriserad Lönekonsult.

ALK-puls ger aktualitetstimmar för den som genomför samtliga ALK-puls under året med alla rätt. Varje test finns tillgängligt under en månad och kan göras hur många gånger du vill. Till varje fråga finns det rätta svaret presenterat med en faktatext för återkoppling inom ämnesområdet. Timmarna tilldelas dig efter årets sista test, i samband med årsskiftet (totalt 2 aktualitetstimmar).

ALK-puls kommer fyra gånger om året:

– februari

– maj

– september

– november

Du som är Srf Auktoriserad Lönekonsult® hittar ALK-puls om du loggar in på Mina sidor.

Gå till ALK-puls >>