Srf konsulterna om hållbarhet

Hållbarhet omfattar så mycket mer än miljöfrågor och brukar indelas i tre perspektiv även kallat ESG (Environmental/Miljö, Social, Governance/Ekonomisk). Idag är begreppen Hållbart näringsliv, Hållbart företagande och Hållbart arbetsliv vedertagna. Redovisnings- och lönebranschen kan påverka stort genom att hjälpa företagen i det viktiga hållbarhetsarbetet. Tillsammans ska vi jobba framåt inom detta viktiga område.

Högerklicka på bilden och välj “Spara bild som…” om du vill ladda ner bilden.

Företagens hållbarhetspolicies lägger grunden för ESG och genom att redovisa de för företagen viktiga nyckeltalen kan såväl nuläge, utveckling och framtida mål tydliggöras. Att ta fram nyckeltal ingår i arbetsuppgifterna för alla som är verksamma i redovisnings- och lönebranschen, eftersom konsulterna har tillgång till den informationen och kompetensen.

CSRD

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett EU-direktiv som syftar till att förbättra och standardisera företags rapportering om hållbarhetsfrågor för större företag. CSRD ersätter NFRD (Non Financial Reporting Directive), som ligger till grund för Årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapportering. CSRD innebär att hållbarhetsrapportering ska ske i enlighet med ESRS (European Sustainability Reporting Standards) som tagits fram av EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group).

NSRS – Hållbarhetsrapportering för små och medelstora företag

Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS) är den nordiska standarden för hållbarhetsrapportering avsedd för små och medelstora företag. Standarden omfattar en mall för hållbarhetsrapportering som kommer att förenkla för företag som vill eller är i behov av att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Det kan handla om att bygga varumärke, skapa konkurrensfördelar, vara ett hållbart val i en större upphandling med mera. Den första versionen av standarden lanserades oktober 2021 och en uppdaterad version är på gång.
Läs mer om NSRS – Nordic Sustainability Reporting Standard

Sveriges Agenda 2030

Ett steg för att förverkliga de globala målen för hållbar utveckling i Sverige är den inriktning som Sveriges riksdag beslutat. Agenda 2030 tydliggör Sveriges åtagande att verka för hållbar utveckling i de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga och understryker att agendan ska integreras i ordinarie processer.
Läs om Sveriges plan för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Sveriges Agenda 2030.

Taxonomiförordningen för hållbara investeringar

Taxonomiförordningen är ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som ska hjälpa investerare, beslutsfattare och företag att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar. Taxonomin är ett viktigt verktyg för att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom EU:s gröna tillväxtstrategi, den gröna given.

Läs mer om Taxonomiförordningen för hållbara investeringar
Mer info finns hos EU


Srf konsulterna om hållbarhet  
Srf konsulterna om hållbarhet: Hållbarhetspolicy – mall till våra medlemsföretag  
Srf konsulterna om hållbarhet: Grön Lön  
Srf konsulterna om hållbarhet: Värdefull kunskap  
Srf konsulterna om hållbarhet: Hållbarhetsquiz  
Srf konsulterna om hållbarhet: Hållbarhetspoddar  
Kurser och utbildningar  
Kurser och utbildningar: Introduktion till hållbarhetsredovisning - onlinekurs    
Kurser och utbildningar: Hållbara nyckeltal - onlinekurs    
Kurser och utbildningar: Hållbarhetsredovisning, NSRS Entry-nivå - onlinekurs    
Srf konsulternas artiklar från tidningenkonsulten.se  
Srf konsulternas artiklar från tidningenkonsulten.se: 2024  
Srf konsulternas artiklar från tidningenkonsulten.se: 2023  
Srf konsulternas artiklar från tidningenkonsulten.se: 2022  
Srf konsulternas artiklar från tidningenkonsulten.se: 2021  
 
20
jun
20 jun

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för maj 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender