Srf konsulterna om penningtvätt

Pengar

Penningtvätt handlar om att dölja sambandet mellan brott och pengar eller annan egendom. Alla redovisningsbyråer måste följa lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL). Lagen omfattar såväl penningtvätt som har syfte att dölja tillgångars ursprung, som finansiering av terrorism som handlar om att dölja vad tillgångarna ska användas till.

Du som är medlem/ansluten hittar mer utförlig information på Mina Sidor
Du som är byråledare hittar en crash course i penningtvättslagen i din kursportfölj

I 2 § PTL definieras lagens tillämpningsområde och vilka 24 verksamheter som omfattas. Som nummer 18 i ordningen kommer revision vilken kompletteras med nummer 19 som beskriver redovisning:

  • 18 verksamhet som auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat revisionsbolag,
  • 19 yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster som inte omfattas av 18

Redovisningsbyråer som omfattas av PTL har en skyldighet att bedöma vilka risker som finns för att verksamhetens produkter och tjänster kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Enligt PTL måste redovisningsbyrån hela tiden arbeta utifrån det riskbaserade förhållningssättet. Det innebär att identifiera risker (hot och sårbarhet) med verksamhetens produkter och tjänster. Detta görs genom att använda information om tillvägagångssätt och annan relevant information från myndigheter, andra trovärdiga källor och egen information om misstänkta aktiviteter. Redovisningsbyråer ska även rapportera misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism till Finanspolisen.

Tillsyn

Redovisningsbyråer står under länsstyrelsens tillsyn. Om verksamhetsutövaren (byrån) inte fullgör sina skyldigheter enligt penningtvättslagen och länsstyrelsens föreskrifter har länsstyrelsen möjlighet att utdela vite och sanktionsavgifter.


Stöd för den praktiska tillämpningen av Penningtvättslagen

Srf konsulterna har stöd för hantering av PTL kopplat till Rex 150 Skyldighet att ta hänsyn till lagar och regler. Stöd, information och mallar når du som medlem via Mina Sidor (Inloggning krävs)

Medlemmar/anslutna har dessutom förmånliga medlemsrabatter hos leverantörer som erbjuder smarta program för att hantera kraven i PTL. Se medlemsrabatter


Utbildningsmöjligheter

Penningtvättslagen för redovisningskonsulter – onlinekurs
Penningtvättslagen för redovisningskonsulter – workshop
Penningtvätt – de administrativa kraven

Se webinaret Srf Fokus Penningtvätt (inloggning krävs)


Anmäl dig till länsstyrelsernas nyhetsbrev och samordningsfunktionens utskick

Länsstyrelsen Stockholm 
Länsstyrelsen Västra Götaland
Länsstyrelsen Skåne

Samordningsfunktionen

FAQ  
FAQ: Vad står PTL för?  
FAQ: Hur vet jag om min redovisningsbyrå omfattas av penningtvättslagen?  
FAQ: Vad har en redovisningsbyrå för skyldigheter?  
FAQ: Till vem ska misstänkt penningtvätt rapporteras?  
FAQ: Vilken myndighet utför tillsyn över redovisningsbyråer?  
FAQ: Vilka har skyldighet att anmäla sig till registret mot penningtvätt?  
FAQ: Var ska redovisningsbyråns anmälan till registret mot penningtvätt göras?  
FAQ: Var kan jag kontrollera att min byrå är anmäld i registret mot penningtvätt?  
FAQ: Vad har redovisningsbyrån för skyldigheter som arbetsgivare?  
FAQ: Vad händer om jag inte anmäler mitt bolag i registret mot penningtvätt?  
FAQ: Finns det något stöd för den praktiska tillämpningen av PTL?  
FAQ: Vad är en allmän riskbedömning?  
FAQ: Hur görs en allmän riskbedömning  
FAQ: Vad innebär kundkännedom?  
FAQ: Vad är en PEP, person i politiskt utsatt ställning?  
FAQ: Varför finns lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL)?  
FAQ: Är det samma regler inom hela EU?  
FAQ: Kommer det fler förändringar i penningtvättsregelverket?  
FAQ: Vad är näringspenningtvätt?  
FAQ: Var finns det mer information om penningtvätt och finansiering av terrorism?  
FAQ: Måste man ta in en ny kopia av id-handling när giltighetsdatum har gått ut?  
 
31
maj
31 maj

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2022-10-31 ska ha kommit in till bolagsverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender