Utbildning till Auktoriserad Redovisningskonsult

Srf konsulterna erbjuder en smart utbildning till Auktoriserad Redovisningskonsult, en påbyggnadsutbildning (PUB) som ger dig de teoretiska kunskaper du behöver för att söka auktorisation.

Utbildningen är för dig som redan är eller varit verksam som redovisningskonsult och vill kunna arbeta vid sidan av studierna. Med Srf konsulternas auktorisationsutbildning är det en fördel att du via ditt ordinarie arbete löpande kan praktisera det du lär dig.

Efter att ha läst och tentat samtliga ämnen med godkänt resultat når du den teoretiska nivån som krävs för att ansöka om auktorisation.

Du som arbetar på en byrå där det inte redan finns auktoriserade konsulter rekommenderas att teckna ett Srf Medlemskap ifall du vill komma åt och börja använda Rex-mallarna redan innan du uppnått auktorisation.


Auktorisationsutbildning Auktoriserad Redovisningskonsult – PUB

Distansstudier med 10 lärarledda föreläsningsdagar.

  • Hela utbildningen kan genomföras på knappt 1 år
  • För dig som arbetat som redovisningskonsult i minst 2 år
  • Efter genomförd utbildning och 3 års yrkeserfarenhet kan du ansöka om auktorisation

Läs mer och ansök till utbildningen Auktoriserad Redovisningskonsult – PUB  >>


Så snart du uppfyller gällande krav på teori och praktisk yrkeserfarenhet kan du ansöka om att bli Auktoriserad Redovisningskonsult.

Fördelar för dig

Att investera i din egen utveckling och ta klivet upp på karriärstegen stärker dig i din egen yrkesutveckling, stärker ditt självförtroende som skicklig redovisningskonsult och ger dig ett kvitto på din kompetens. Auktorisationen är en tydlig kvalitetsstämpel ut mot marknaden.

Fördelar för arbetsgivare

Auktorisationen ger också fördelar för arbetsgivaren, som tydligt kan visa på företagets kompetens och signalera kvalitet till företagets kunder. Eftersom det råder brist på kompetenta redovisningskonsulter på marknaden så kan det vara fördelaktigt att investera i att kompetensutveckla befintlig personal eller nyrekryteringar.

Har du redan ekonomutbildning på universitet, högskola eller motsvarande?
Läs mer här om antagningskrav och hur du ansöker om auktorisation >>

 

Har du frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig.

 
22
jul
22 jul

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender