70000 Nettolönehändelser

Lönehändelser, avdrag och tillägg som inte påverkar skatteberäkning och arbetsgivaravgifter utan sker på lön som kvarstår efter att skatten och andra löneavdrag är gjorda.


71000 Nettolöneavdrag

Löneavdrag som inte påverkar skatteberäkning och arbetsgivaravgifter utan sker på lön som kvarstår efter att skatten och andra löneavdrag är gjorda.

71100 Förskottsavdrag, netto

Reglering av tidigare utbetalt netto förskott på löneutbetalning.

71200 Nyttjande avdrag

Nettolöneavdrag för nyttjande av anställningsfördel tillhandahållet av arbetsgivare.

71210 Avdrag drivmedel för privatkörning förmånsbil

Avdrag för bensin, diesel eller annan energislag när förmånsbil används för privatkörning.

71220 Bostadshyra, avdrag

Avdrag för hyreskostnad när arbetsgivaren tillhandahåller bostad.

71230 Garage, avdrag

Avdrag för hyreskostnad när arbetsgivaren tillhandahåller garage.

71240 El, avdrag

Avdrag för kostnad när arbetsgivaren tillhandahåller el.

71250 Ränta på förmånslån, avdrag

Avdrag för räntan när arbetsgivaren tillhandahåller förmånslån.

71300 Intresseavdrag

Frivilliga avdrag från nettolönen till företagsrelaterade aktiviteter.

71310 Konstförening

Frivilligt avdrag till företagets konstförening.

71320 Personalföreningar

Frivillig avgift till företagets personalförening.

71400 Övriga avdrag

Företagsrelaterade avdrag.

71410 Måltidssubvention

Avdrag för motsvarande Rikskortet.

71600 Försäkringar

Avdrag för genom företaget administrerade försäkringar.

71610 Ansvarsförsäkring

Avdrag för genom företaget administrerad ansvarsförsäkring.

71620 Grupplivförsäkring och gruppsjukförsäkring

Avdrag för genom företaget administrerade gruppliv- och gruppsjukförsäkringar.

71630 Hälso- och sjukvårdsförsäkring

Avdrag för genom företaget administrerade hälso- och sjukvårdsförsäkringar.

71640 Pensionsförsäkring

Avdrag för genom företaget administrerade pensionsförsäkringar.

71650 Reseskyddsförsäkring under tjänsteresa

Avdrag för genom företaget administrerade reseskyddsförsäkringar under tjänsteresa.

71900 Fackföreningsavgift

Avdrag för fackföreningsavgift enligt kollektivavtal.


72000 Övriga nettolönehändelser

Övriga nettolönehändelser administrerade genom företaget.

72100 Ersättningar

Övriga nettolöneersättningar administrerade genom företaget.

72110 Telefonersättning, samtal i tjänst

Ersättning för telefonkostnader vid samtal i tjänst.