Ansök eller validera

Här kan du ansöka om att bli Auktoriserad Redovisningskonsult eller validera och få en bedömning av din tidigare utbildning/praktik.


Ansökan om att bli Auktoriserad Redovisningskonsult samt medlem i Srf konsulternas förbund

Innan du börjar fylla i din ansökan – se till att ha dina betygskopior som styrker din utbildning till hands, arbetsintyg och kontaktuppgifter till två referenser som kan styrka din praktiska erfarenhet. Ansöker du enligt 8-års regeln behövs inga betygskopior.

Arbetsintyget skrivs av din nuvarande/tidigare arbetsgivare och ska innehålla: anställningsperiod, omfattning av arbete (heltid/deltid), arbetsuppgifter och från när du har haft eget kundansvar. Eget kundansvar avser självständigt arbete med löpande bokföring, skattedeklarationer, bokslut, årsredovisningar etc. Det innebär att du som konsult är kundens huvudsakliga kontaktpunkt med byrån och ansvarig för de arbetsuppgifter som beskrivs i uppdragsavtalet. Bifoga gärna ett CV där även dina eventuella tidigare anställningar framgår.

Behöver du hjälp med ett formulär för arbetsintyg? Ladda ner vår mall

Branscherfarenhet på egen byrå: Driver du egen byrå ska ansökan kompletteras med en kopia på senaste årsredovisning. Har du haft samarbete med en revisor eller en Auktoriserad Redovisningskonsult kan denne intyga din erfarenhet som redovisningskonsult. På intyget ska det framkomma period för samarbete, omfattning av arbete (heltid/deltid), och hur man bedömer ditt arbete som redovisningskonsult. Bifoga gärna ett CV där även dina eventuella tidigare anställningar framgår.

Ansök om att bli Auktoriserad Redovisningskonsult


Validering inför auktorisation och medlemskap i Srf konsulternas förbund

Är du osäker på om din utbildning räcker eller om du har tillräckligt med praktisk erfarenhet så kan du med fördel skicka in en validering till oss. Vi återkommer med besked om vad du behöver komplettera eller om din utbildning och praktik räcker. Normalt hanterar vi din validering inom 7 arbetsdagar, men det kan dröja längre ifall ärendet behöver hanteras i Srf konsulternas auktorisationsråd.

Innan du börjar fylla i din ansökan om validering – se till att ha dina betygskopior som styrker din utbildning till hands och kontaktuppgifter till två referenser som kan styrka din praktiska yrkeserfarenhet.

Att ansöka om validering är kostnadsfritt.

Validering av utbildning och praktik