Grön Lön

Grön Lön är ett koncept som integrerar hållbarhet i löneprocessen med de sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekterna. Konceptet faller inom alla områden inom ESG (Environmental/Miljö, Social, Governance/Ekonomisk).

Företagens hållbarhetspolices lägger grunden för ESG och genom att redovisa de för företaget viktiga nyckeltal kan såväl nuläge, utveckling och framtida mål tydliggöras. Många företag omfattas av lagkrav på hållbarhetsredovisning till vilket Grön Lön är tätt sammankopplat. Corporate Sustainability Reporting Directive(CSRD) är krav som syftar till att förbättra och standardisera företags rapportering om hållbarhetsfrågor för större företag, för mindre företag finns Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS).

Genom att införliva Grön Lön-principer, där löneprocesserna hanteras på ett hållbart och etiskt sätt, kan företag bidra till de sociala aspekterna av hållbarhetsrapportering. Detta inkluderar rättvis lön, jämställda arbetsförhållanden, och transparens i löneprocesser, vilket är centralt i CSRD:s krav på hållbarhetsredovisning. Alla företag skapar mervärde genom att visa på sitt hållbarhetsarbete.

Grön Lön är kopplat till FN:s Agenda 2030, med exempelvis delmål om full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla. Genom att införa ett hållbart lönearbete, bidrar organisationer till en mer hållbar och rättvis affärspraxis, vilket är avgörande i dagens samhälle.

Att arbeta hållbart med lön innebär att löneprocesser och anställningspraxis hanteras på ett sätt som främjar rättvisa, jämlikhet och transparens. Genom att uppfylla höga standarder för arbetsvillkor och anställningsrättigheter, bidrar företag inte bara till sina anställdas välbefinnande, utan också till samhällets hållbarhet som helhet. Grön Lön representerar ett engagemang i att skapa en mer hållbar och ansvarsfull affärsmodell, vilket är en viktig del av ett företags ESG-strategi.

Läs mer om hållbarhet och testa dina kunskaper i vårt quiz

FAQ  
FAQ: Vad är Grön Lön?  
FAQ: Hur använder vi Grön Lön i vårt hållbarhetsarbete?  
FAQ: Nyckeltal och mål  
 
22
jul
22 jul

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender