Förberedelsekurs och digital Auktorisationsexamen

Auktorisationsexamen säkerställer att du kan hantera olika kundsituationer och att din arbetsprocess följer Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Så snart du har en godkänd Auktorisationsexamen genomförd alternativt tenterat av Srf Auktorisationsutbildning – PUB, får du ditt certifikat som Srf Auktoriserad Redovisningskonsult.

Vi rekommenderar dig att gå vår Förberedelsekurs, där frågeställningar och kundcase tas upp inför Auktorisationsexamen.

Auktorisationsexamen Redovisning

När du fått ansökan om auktorisation och medlemskap i Srf konsulterna godkänd (via mejl) är ditt nästa steg Auktorisationsexamen. En examen består av två delar. Dessa utförs digitalt på angivna dagar och på valfri plats, inga resor krävs.

Mer information om Auktorisationsexamen Redovisning

Förberedelsekurs inför Auktorisationsexamen

Denna kurs ger en bra förberedelse till dig som ska utföra Auktorisationsexamen. Vi går igenom de böcker, case, underlag samt vad som förväntas i konsultrollen. Vi tar även upp exempel på frågeställningar och övriga praktiska frågor kring Auktorisationsexamen. I denna kurs ingår även att utföra Rex onlinekurs. En kurs där du lär dig om svensk standard för redovisningsuppdrag. Förberedelsekursen är öppen för alla som vill, även för den som inte är klar för examen.

Läs mer och boka Förberedelsekurs


Certifikat för Srf Auktoriserad Redovisningskonsult

Ditt certifikat och din titel får du med automatik så snart du fått godkänt resultat i Auktorisationsexamen.

Kontakt

Allmänna frågor om Auktorisationsexamen, anmälningsförfarande eller om du har behov av anpassning vid examination*, kontakta Helena Ledensjö.

*Vi vill att alla ska ha bra förutsättningar vid våra examinationer. Om du har en funktionsnedsättning som exempelvis kräver mer tid eller särskilda tekniska hjälpmedel, vänligen kontakta oss. Detta gör att vi kan säkerställa att dina behov tillgodoses.