Validera lönekurser – för utbildningsleverantörer

I listan nedan hittar du alla leverantörers utbildningar som är validerade av Srf Utbildningsråd och ger Auktoriserade Lönekonsulter aktualitetstimmar.

Är du utbildningsleverantör och vill validera din/en utbildning?
Valideringsmöjlighet för utbildningsleverantörer gäller vidareutbildningar för Auktoriserade Lönekonsulter. Ansökan valideras av Srf Utbildningsråd.

Ansök om validering av utbildning

 

Srf utbildning

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Affärsrådgivning 1 Aktualitetstimmar: 2  
K/U Benämning: AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå (onlinekurs) Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: AGI 2 – så påverkas löneprocessen Aktualitetstimmar: 3
K/U Benämning: AGI workshop Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: ALK Puls Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Arbetsrätt (-Praktisk HR) Aktualitetstimmar: 12  
K/U Benämning: Arbetsrätt fördjupning Aktualitetstimmar: 12
K/U Benämning: Bokföring grund Aktualitetstimmar: 24
K/U Benämning: Branschforum lön – Srf dagarna 2019 Aktualitetstimmar: 3
K/U Benämning: Ekonomi för lönekonsulter Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Engelska för lönekonsulter steg 1 Aktualitetstimmar: 6,5  
K/U Benämning: Engelska för lönekonsulter steg 2 Aktualitetstimmar: 6,5
K/U Benämning: Excel funktioner - Online Aktualitetstimmar: 4
K/U Benämning: Excel för självlärda - Online Aktualitetstimmar: 4
K/U Benämning: Excel Pivot - Online Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Frisk personal - Lönsamma lösningar - Onlinekurs Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: GDPR - Pass i Konsultveckan 2021 Aktualitetstimmar: 3,5
K/U Benämning: GDPR Onlinekurs Aktualitetstimmar: 1,5  
K/U Benämning: Högaktuellt inom lön – Srf dagarna 2019 Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Inspiration Lön (Wise Professionals i samarbete med Srf konsulterna) Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Kollektivavtal Aktualitetstimmar: 3,5  
K/U Benämning: LAS anställning och uppsägning – onlinekurs Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Lön – Skatter och avgifter Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Lönehantering 3 Aktualitetstimmar: 5  
K/U Benämning: Lönekartläggning Aktualitetstimmar: 6
K/U Benämning: Löneväxling Aktualitetstimmar: 6  
K/U Benämning: Löpande bokföring - Redovisning 1 Aktualitetstimmar: 10
K/U Benämning: Nyhetsdagen 2019 Aktualitetstimmar: 3
K/U Benämning: Personalförmåner Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Resor och traktamenten Aktualitetstimmar: 6  
K/U Benämning: SALK Introduktion e-kurs Aktualitetstimmar: 2,5  
K/U Benämning: Semesterhantering och semesterlagen Aktualitetstimmar: 5,5
K/U Benämning: Skatteplanering i ägarledda företag Aktualitetstimmar: 4
K/U Benämning: Skrivcoaching för lönekonsulter Aktualitetstimmar: 7,5  
K/U Benämning: Smartare kundkommunikation - Online Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Srf konsulternas Kvalitetsdag Aktualitetstimmar: 5
K/U Benämning: Strategisk Lönepolitik – onlinekurs Aktualitetstimmar: 5
K/U Benämning: Systemförvaltning – lön Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Säljande Kundvård - Online Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Upphandling nytt lönesystem Aktualitetstimmar: 1/tillfälle

Srf Utbildning, Visma Draftit, Iterum

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Expo Lön 2019 Aktualitetstimmar: 3
K/U Benämning: Expo Lön 2020 Aktualitetstimmar: 3
K/U Benämning: Expo lön 2022 Aktualitetstimmar: 3

Accountor

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2022) Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Kundansvarigutbildning, del 1-2 Aktualitetstimmar: 6
K/U Benämning: Kundansvarigutbildning, del 3, Leverans, web Aktualitetstimmar: 4,5
K/U Benämning: Kundansvarigutbildning, Del 4, Uppföljning & Kvalité, web Aktualitetstimmar: 4
K/U Benämning: Kundansvarigutbildning, del 5, Kundutveckling för supernöjda kunder, web Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Performance Management för chefer/ledare Aktualitetstimmar: 0,5

Advantum Kompetens

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Aktualitetstimmar: 5,5
K/U Benämning: Lönekartläggning Aktualitetstimmar: 3,5

Affärshögskolan

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Digitalisering inom lön Aktualitetstimmar: 7,5

Amesto AccountHouse AB

 
  Företagsanpassad hållbarhetsutbildning för medarbetare   2

Azets

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Administration av ITP genom Collectum (module 3) Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Administration av ITP genom Collectum (module 3) Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Bokföring - utmaningar inom lön Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Drivmedel Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Expat i Sverige - vad som gäller Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Expatriater Aktualitetstimmar: 6
K/U Benämning: FORA månadsrapportering Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Förmånsbilar Aktualitetstimmar: 3
K/U Benämning: Föräldralön - samma begrepp men olika hantering Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: GDPR - för lönekonsulter Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Granskning reseräkningar Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Incitamentprogram i Lönehanteringen Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: ISAE - praktisk tillämpning för lönekonsulter Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: ITP för lönekonsulter (module 1) Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: Kollektivavtal hos kund - så berör det oss som lönepartner Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: KU trots AGI? Vad gäller egentligen för expatriater Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Kvittning Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Lönerevision ur ett HR perspektiv Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Löneväxling Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Pensionshantering och kontroll av rapporteringsunderlaget till Collectum - AGDA (Module 2) Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Pensionshantering och kontroll av rapporteringsunderlaget till Collectum - HOGIA (module 2) Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Representation Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: Semesterskulden, förstår vi den?, web Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: SINK grundutbildning Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: Skattelättnader för cykelförmån Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Vikten av ett genomtänkt anställningsavtal Aktualitetstimmar: 0,5

BG Institute

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Compensation & Benefits Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Grundkurs i tjänstepensioner från arbetsgivarens perspektiv Aktualitetstimmar: 3
K/U Benämning: Lönekartläggning Aktualitetstimmar: 5,5
K/U Benämning: Semesterlagen i praktiken Aktualitetstimmar: 4

Björn Lundén

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Förmåner Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: Höstkickoff med nyhetsfokus Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Incitamentsprogram, web Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Kvalificerade personaloptioner, web Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Lön 2, web Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Nya LAS-regler 2022 Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Personalnyheter 2024 Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Personalnyheter, web Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Representation – skatteregler för företag och anställda Aktualitetstimmar: 2  
K/U Benämning: Representation, web Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: Semester, web Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Sjuklön, web Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Skattedagen 2017 Aktualitetstimmar: 2,5  
K/U Benämning: Skattedagen 2018 Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Skattedagen 2021, web Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Skattedagen 2023 Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Skattedagen 2024 Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: Skattenyheter (2020) Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Skattenyheter 2022 Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Skattenyheter e-kurs (2020) Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Tjänsteställe Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Uppsägning pga arbetsbrist, web Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: Utlandskurs Kroatien, Personalförmåner Aktualitetstimmar: 3,5  
K/U Benämning: Utlandskurs Kroatien, Uppsägning och avsked Aktualitetstimmar: 1,5  

Competensum AB

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Competensverk Lön Aktualitetstimmar: 12

Crona Software (fd DataVara)

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Fördjupningskurs 1 dag Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Fördjupningskurs LSS, 2 dgr Aktualitetstimmar: 4
K/U Benämning: Semesterkurs, 2 dgr Aktualitetstimmar: 3

Deloitte

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: KU-Utland Aktualitetstimmar: 1  
K/U Benämning: Månatlig rapportering Aktualitetstimmar: 3  

Ecit Services

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Konsultrollen - Kundvård Aktualitetstimmar: 5

Edge HR

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Arbetsrätt och ekonomi Aktualitetstimmar: 6
K/U Benämning: Arbetsrättslig Intensivutbildning steg 1 Aktualitetstimmar: 39
K/U Benämning: Arbetsrättslig Intensivutbildning steg 2 Aktualitetstimmar: 19
K/U Benämning: Lön i fokus Aktualitetstimmar: 1,5  
K/U Benämning: Lönekartläggning i praktiken HR Aktualitetstimmar: 3

Eduhouse

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: AI inom Lön Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Bilförmåner 2023 Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Bryggan mellan lön och redovisning Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: FORA Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Fora rapportering Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Förebyggande hälsoarbete på arbetsplatsen Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Hantering av sjukfrånvaro Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Lön för utlandsanställda / Expariate payroll Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Lönecontrolling: Semesterskuld & bokföring Del 1, web Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Lönecontrolling: Semesterskuld & bokföring Del 2, web Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Lönedagen 2022 Aktualitetstimmar: 3
K/U Benämning: Löneengelska Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Lönekonsultens framtida karriär Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Lönerevision 2023 Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Löneskulder & AGI Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Nyheter inom lön 2023 Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Nyheter inom lön 2024 Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Rehabiliteringskedjan Aktualitetstimmar: 1 h
K/U Benämning: Sammanfallande semesterår Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: SCB Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Semesterårsskifte Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Skatt för utlandsanställda - Del 1, web Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Skatt för utlandsanställda - Del 2, web Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Traktamente och ersättningar Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: VISMA lön 600, web Aktualitetstimmar: 1

FAR

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Bankernas infrastruktur - Så påverkas du som rådgivare Aktualitetstimmar: 1

FEI (företagsekonomiska institutet 1888)

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Lön 2 - Fördjupningskurs Aktualitetstimmar: 10  
K/U Benämning: Lön 3 - uppdatering och nyheter Aktualitetstimmar: 24  
K/U Benämning: Lönebokföring Aktualitetstimmar: 5

Framfot

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Arbetsrätt i praktiken Aktualitetstimmar: 13
K/U Benämning: HR i praktiken Aktualitetstimmar: 19,5
K/U Benämning: Konflikthantering och svåra samtal Aktualitetstimmar: 4
K/U Benämning: Rekrytera rätt Aktualitetstimmar: 4

Heidmark & Partners

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Club Executive Lönekonsult – Påbyggnad Aktualitetstimmar: 12
K/U Benämning: Excel för Lön & Redovisning Aktualitetstimmar: 12
K/U Benämning: Kompetensnätverksgrupp Club Executive Lönechef Aktualitetstimmar: 12
K/U Benämning: Löneutbildning för löpande under året Aktualitetstimmar: 6

Hjärtum Utbildning

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Lönedagarna (2021) Aktualitetstimmar: 5

Hogia Institutet

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: 2 dagars Användarträff Hogia Aktualitetstimmar: 8
K/U Benämning: Användarträff Årsskifte -AGI Hogia Lön- Lön Plus Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Bokföring fördjupning Aktualitetstimmar: 3,5
K/U Benämning: Bokföring grund Aktualitetstimmar: 10,5
K/U Benämning: Hogias Kompetensdagar Lön & HR 2023 Aktualitetstimmar: 4
K/U Benämning: Hogias Kompetensdagar Lön & HR 2024 Aktualitetstimmar: 5
K/U Benämning: Hogias Kompetensdagar Lön/HR 2022 Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Höstens tvådagars användarträff Aktualitetstimmar: 4
K/U Benämning: Kompetensdagarna Lön/HR 2021 Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Löneadministration Påbyggnad Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Sjuklönelagen i praktiken Aktualitetstimmar: 2  

HR Fokus

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Ferielön för avtalet AB, för kommuner och vissa friskolor Aktualitetstimmar: 5,5
K/U Benämning: Ferielön för friskolor Aktualitetstimmar: 5,5

Intly

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Intly Payroll Analytics Aktualitetstimmar: 6
K/U Benämning: Payroll Analytics (mikro) Aktualitetstimmar: 0,5

Iseskog

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Tiandagen Aktualitetstimmar: 3,5

Iterum Education

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Bilförmåner – en fördjupning Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Emailing in English – kommunicera via epost på engelska Aktualitetstimmar: 3  
K/U Benämning: Iterums Lönedag Aktualitetstimmar: 3  
K/U Benämning: Lön-Automation, analys och digitala verktyg Aktualitetstimmar: 12
K/U Benämning: Lönecirkel Aktualitetstimmar: 5
K/U Benämning: Lönekartläggning Aktualitetstimmar: 2,5  
K/U Benämning: Lönesättning och lönerevision-eKurs Aktualitetstimmar: 10  
K/U Benämning: Nyanställningskostnader Aktualitetstimmar: 1,5  
K/U Benämning: Organisatorisk och social arbetsmiljö – om konsten att omsätta en föreskrift i praktiken Aktualitetstimmar: 1,5  
K/U Benämning: Payroll English – Affärsengelska för dig som jobbar med lön – eKurs och workshop Aktualitetstimmar: 9,5  
K/U Benämning: Payroll English – Affärsengelska med inriktning på löneområdet - eKurs Aktualitetstimmar: 10  
K/U Benämning: Pensioner och försäkringar på svensk arbetsmarknad Aktualitetstimmar: 12
K/U Benämning: Pensioner och försäkringar på svenska arbetsmarknad Aktualitetstimmar: 12
K/U Benämning: Personalens skatter & Avgifter Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Personalförmåner Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Personalförmåner - eKurs Aktualitetstimmar: 14  
K/U Benämning: Personalskatter - utland-eKurs Aktualitetstimmar: 11  
K/U Benämning: Process och systemförståelse för Lönespecialister Aktualitetstimmar: 12
K/U Benämning: Semesterledigheter enligt lag och kollektivavtal - eKurs Aktualitetstimmar: 14  
K/U Benämning: Sjuk- föräldraledighet samt övriga ledigheter - eKurs Aktualitetstimmar: 14  
K/U Benämning: Skatter och avgifter - eKurs Aktualitetstimmar: 14  
K/U Benämning: Trygghetsförsäkringar enligt lag och kollektivavtal - eKurs Aktualitetstimmar: 10  

IUC Sjuhärad

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Chefkollen – Utbildning i en personalledande roll Aktualitetstimmar: 3  

Klara Consulting i Sverige

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Effektivisera arbetet med AI och automatisering Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Passar löneväxling in i organisationens pensionserbjudande? Aktualitetstimmar: 1,5

Kontek Lön

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Bokföring för löneadministratörer Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: Kontek Update Aktualitetstimmar: 1,5  
K/U Benämning: Kontek Update HR/HRM 2023 Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Kontek Update Lön 2023 Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Kontekdagen 2021 Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Kontekdagen 2022 Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Kontekdagen, seminariedagen Lön och Personal Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Löneadministrativ Fördjupningsutbildning Aktualitetstimmar: 5
K/U Benämning: Semesterhantering i Kontek Lön Aktualitetstimmar: 1

KPA Pension

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Fortsättningskurs om pensioner Aktualitetstimmar: 5
K/U Benämning: Pensionsekonomins grunder Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: Politikerpensioner Aktualitetstimmar: 5

Lexa HR

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Diskrimineringslagstiftning med fokus på Lönekartläggning Aktualitetstimmar: 5,5  
K/U Benämning: Fördjupning Löneöversyn för lönespecialister Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Målbaserad lönesättning Aktualitetstimmar: 1,5  
K/U Benämning: Strategisk lönepolitik, för lönespecialister Aktualitetstimmar: 11  

Ludvig & co

 
  Flex HRM Payroll   3,5

Montico Kompetensutveckling

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Systemförvaltning för lönekonsulter Aktualitetstimmar: 24

Nmbrs

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Nmbrs Lönedag - Avtalsåret 2020 Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: Nmbrs Lönedag 2023 Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: Visma Nmbrs Lönedag - 2021 Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Visma Nmbrs Lönedag - 2022 Aktualitetstimmar: 1,5

People Provider

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Utbildning i lönerevisionsprocess Aktualitetstimmar: 2

RightEducation

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Arbetidslagstiftningen Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Arbetstvist - Arbetsrätt för VD Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Beskattning av bilförmån Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Deklaration 1 - Inkomst av tjänst och kapital Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Diskriminering på arbetsplatsen och vid rekrytering Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Fyra korta kurser i arbetsrätt Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Förmåner - skattefritt eller beskattat Aktualitetstimmar: 4
K/U Benämning: Föräldraledighetslagen Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: GDPR - När, var, hur och för vem? Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Nya regler i lagen om anställningsskydd – LAS 2022 Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Nyhetsdag Personal och Löner 2023 Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Olovlig frånvaro från arbetsplatsen Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Personal och löner Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Praktisk juridik för egenföretagare, web Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Representation, konferenser och sponsring Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Skattedag 2023 Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Skatteplanering och utdelning i fåmansaktiebolag - 3:12 reglerna Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Systematiskt arbetsmiljöarbete för ledare Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Traktamente och reseersättning Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Uppsägning på grund av Arbetsbrist Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Uppsägning på grund av Personliga skäl Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Övergång av verksamhet - de arbetsrättsliga reglerna Aktualitetstimmar: 1

Rubid AB

 
  Excel Grundkurs   8

Simployer (fd Tholin & Larsson)

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Allt om föräldraledighet Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Anställdas trivselaktiviteter Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Anställdas utbildningar Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Arbetsrätt Aktualitetstimmar: 11  
K/U Benämning: Arbetsrättens grunder Aktualitetstimmar: 12
K/U Benämning: Arbetsrättsligt grundkurs steg 1 Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Arbetsrättsligt grundkurs steg 2 Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Arbetstid och lönehantering Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Bilförmån och personalbilar, web Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: De nya reglerna i uthyrningslagen - detta måste ni känna till! Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Elbilen och skatten - drivmedelsfrågor Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Elbilen och skatten – bilförmånsreglerna Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Extern representation Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Extern representation, web Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: Fora - den nya månadsrapporteringen Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Föräldraledighet - alla viktiga nyheter Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: GDPR i anställningsförhållandet - vad gäller? Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: HR-träffen 2023 Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Incitamentsprogram i lönehanteringen Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Intern representation Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Intern representation – konferenser och kickoffer Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Intern representation, web Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: Kompetensbaserad rekrytering, web Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Lilla lönedagen Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: Lilla Lönedagen 2023 Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Löneadministration kvalificerad Aktualitetstimmar: 5,5
K/U Benämning: Löneadministration påbyggnad Aktualitetstimmar: 5,5
K/U Benämning: Lönehantering vid frånvaro Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Löneväxling - skatt och moms Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Motion och friskvård, web Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Ny LAS-ålder 2023 Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Nya LAS 1 år Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Omorganisation och arbetsbrist - vad gäller? Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Personalens måltider Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Policys och rutiner som arbetsgivaren måste ha Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Sjukfrånvaro - arbetsgivarens ansvar Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Stora Lönedagen 2021 Aktualitetstimmar: 3
K/U Benämning: Stora lönedagen 2022 Aktualitetstimmar: 2,5
K/U Benämning: Stora Lönedagen 2023 Aktualitetstimmar: 3
K/U Benämning: Stora Lönedagen 2024 Aktualitetstimmar: 3
K/U Benämning: Tidsbegränsade anställningar - vad gäller? Aktualitetstimmar: 1
K/U Benämning: Visselblåsarlagen – krav på dig som arbetsgivare Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Visselblåsarlagen – krav på dig som arbetsgivare Aktualitetstimmar: 0,5
K/U Benämning: Ändra arbets,- och anställningsvillkor, vad gäller? Aktualitetstimmar: 0,5

Skandia, tillsammans med dotterbolaget Skandikon

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Grundkurs i pension Aktualitetstimmar: 6
K/U Benämning: Grundläggande genomgång av nyare pensionsbestämmelser för förtroendevalda politiker inom kommun och region Aktualitetstimmar: 1,5
K/U Benämning: Grundläggande genomgång av äldre pensionsbestämmelser för förtroendevalda politiker inom kommun och region Aktualitetstimmar: 1,5

Skattehuset i Göteborg

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Byråveckan Kroatien 2019 (i samarbete med Tirfing Education AB, Allians Revision & Redovisning AB) Aktualitetstimmar: 6
K/U Benämning: Skattedagen 2018 Aktualitetstimmar: 1  
K/U Benämning: Utlandskurs Byråvecka Mallorca – Lönedag Aktualitetstimmar: 2,5  

Skatteverket

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Arbetsgivardeklaration på individnivå – Föreläsning Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Arbetsgivardeklaration på individnivå – Webbseminarium Aktualitetstimmar: 1  
K/U Benämning: Arbetsgivardeklaration på individnivå Fördjupad – Webbseminarium Aktualitetstimmar: 1  

Stockholm School of business SSB

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning : Digital transformation för Lönespecialister Aktualitetstimmar: 12
K/U Benämning : Systemförvaltning för lönespecialister Aktualitetstimmar: 10

Svensk Handel

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Avtalsfördjupning Lager- och E-handelsavtalet Aktualitetstimmar: 4
K/U Benämning: Avtalsinformation- Detalj-och Partihandelsavtalet Aktualitetstimmar: 1  

Teknikföretagen

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Praktisk arbetsrätt Aktualitetstimmar: 12

Visma Draftit

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Expo Lön 2022 - 10årsjubileum! Aktualitetstimmar: 3
K/U Benämning: Expo lön 2023 Aktualitetstimmar: 3
K/U Benämning: Expo Lön 2024 Aktualitetstimmar: 3,5
K/U Benämning: Löneadministration - nyheter inom lag & avtal 2021 Aktualitetstimmar: 1

Visma Enterprise

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Fördjupning - Lön i Agda PS Aktualitetstimmar: 5,5
K/U Benämning: Grundkurs i Agda PS Aktualitetstimmar: 5
K/U Benämning: Kunddagar Agda PS 2022 Aktualitetstimmar: 4
K/U Benämning: Seminarium Semesterrutiner Aktualitetstimmar: 1  
K/U Benämning: Systemförvaltare i Agda PS Aktualitetstimmar: 11
K/U Benämning: Årsskifte i Agda PS Aktualitetstimmar: 2

Västerås yrkeshögskola

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Systemförvaltning för lönekonsulter, 55 YHP Aktualitetstimmar: 12

Wise Professionals

K/U Benämning Aktualitetstimmar  
K/U Benämning: Inspiration Lön (Wise Professionals i samarbete med Srf konsulterna) Aktualitetstimmar: 2
K/U Benämning: Seminarium om utlandslöner Aktualitetstimmar: 1  
K/U Benämning: Tidsystemet - en viktig del av löneprocessen Aktualitetstimmar: 1