Företagsanpassade kurser

Vill du att vi kommer till ditt företag och håller kurs? Är ni flera som är intresserade av ett särskilt ämne?
Har ni egen kurslokal? Då kan ni spara både tid och pengar genom att anlita oss för en  företagsanpassad kurs. Våra kursledare är såväl specialister som duktiga pedagoger och vi skräddarsyr kursen för just ditt företag och efter era
behov.

Företagsanpassade kurser

Vill du att vi kommer till ditt företag och håller kurs? Är ni flera som är intresserade av ett särskilt ämne? Har ni egen kurslokal? Då kan ni spara både tid och pengar genom att anlita oss för en företagsanpassad kurs. Våra kursledare är såväl specialister som duktiga pedagoger och vi skräddarsyr kursen för just ditt företag och efter era behov.

Kurser med valfritt innehåll

Inom följande ämnesområden utformar vi kurser helt efter ditt företagsbehov och önskemål. Alternativt anger ni bara mål och ramar för vad ni vill få ut av kursen. Ni väljer tid, plats och omfattning.

Redovisning

I rollen som redovisningskonsult behöver du bredd i din kunskapsbas. Att hålla sig uppdaterad på förändringar och nyheter är mycket viktigt. Aktuella ämnen inom områden som Årsredovisningslagen, nyheter i K2 och K3 samt pågående utredningar, är nödvändiga för att leverera hög kvalitet till sina kunder. Exempel på andra viktiga områden finns inom hur du använder BAS-kontoplanen effektivt och anpassat för olika företag, bokföring av kontanter, digital arkivering samt hur kassaregisterlagen och bokföringslagen hänger ihop.

Lön

Lönekonsultens roll blir alltmer komplex och ställer krav på ökade kunskaper och ständig omvärldsbevakning. Behovet av utbildning såväl i system som lönekunskap ökar. Vi har utbildningar i ren lönekunskap men även i kollektivavtal, ekonomi för lönekonsulter personalförmåner och mycket mer. Vi utbildar även i SALK (Standard för Auktoriserade Lönekonsulter), lönerollens utveckling, yrkesrollen Auktoriserad Lönekonsult och vilka fördelar auktorisationen innebär för ditt företag och era anställda.

Exempel på kurser med föreslaget innehåll

Du bestämmer när, var och hur, så kommer vi med kursledare och dokumentation.

REDOVISNING

Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag

Fördjupande kunskaper inom till exempel:

  • Aktuella frågeställningar
  • Från uppdragsavtal till Rapport om årsredovisningen (årsbokslutet) 
  • Förutsättningar för Rapport om årsredovisningen (årsbokslutet)
  • Byråns rutiner och Srf konsulternas byråstöd

Rimlighetsanalys av redovisningen

Hög kvalitet i redovisningen betyder att den ska uppfylla lagar och regler och ge en rimligt rättvis bild av företagets resultat och ställning. Även gällande standard för redovisningstjänster ställer man genomgående krav på rimlighetsbedömningar, varför detta är en av redovisningskonsultens viktigaste arbetsuppgifter. Bedömningarna kan avse olika områden, allt från samband mellan omsättning och moms till en analys av om lagervärdet hänger samman med inköp och försäljning. För att bedöma rimligheten kan analys ske både inom företaget och genom att jämföra mot andra liknande företag.

Affärsrådgivning för redovisningskonsulter

Den moderna redovisningskonsulten är en aktiv rådgivare till sina kundföretag med stora möjligheter att påverka kundernas utveckling och lönsamhet. Ett sådant arbetssätt bygger starka kundrelationer och är även en viktig faktor för byråns egna position på marknaden. Att vara proaktiv ingår som ett krav i gällande standard för redovisningstjänster, och detta förutsätter i sin tur effektiva metoder för analys, rådgivning och presentation för kundföretagen. Srf konsulterna har flera kurser inom detta område som även ger möjlighet att bli Srf Certifierad Affärsrådgivare. Läs mer om kursen och hör en av våra kursdeltagare tycka till >>

Redovisning i Bostadsrättsföreningar

Här går vi igenom särskilda redovisningsfrågor i en bostadsrättsförening (Brf). Även vissa förvaltningsrelaterade frågor kommer att beröras, med bäring på för associationsformen och verksamheten väsentliga karaktärsdrag. Exempelvis företräds uppdragsgivaren av en styrelse med lekmän. Informationsbehovet till föreningens medlemmar och ägare har även en annan karaktär än i till exempel fåmansföretag. Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper och erfarenhet inom redovisning för till exempel aktiebolag.

LÖN

Kollektivavtal 

I Sverige finns flera hundra varianter av kollektivavtal, vilket innebär många detaljer att hålla reda på. Under den här kursen går vi igenom de vanligaste avtalen.

Personalförmåner

Kursen Personalförmåner ger en inblick i de komplexa regelverk som reglerar förmånsrätten och specifika personalförmåner. Kursen behandlar alla förmånsområden, men sätter fokus på de skatterättsliga principer som gäller på förmånsområdet samt på de vanligen förekommande förmånerna.

SKATT

Överklagande av Skatteverkets beslut

Många har nog vid något tillfälle upplevt ett beslut från Skatteverket som tveksamt eller till och med helt felaktigt. I dessa situationer är det viktigt att ha kunskap om hur det går till att överklaga beslutet till förvaltningsdomstolen. Även frågan om skattetillägg uppmärksammas då det kan finnas särskilda skäl att överklaga just skattetillägg.

ÖVRIGA OMRÅDEN

Kassaflödesanalys

Tillgången till likvida medel är en av de viktigaste faktorerna för att kunna driva sin verksamhet. Det är därför viktigt att förstå hur likviditet uppstår, binds i verksamheten och kan styras för att undvika likviditetsproblem, onödiga lån och räntekostnader. En kassaflödesanalys ger en teoretisk och praktisk beskrivning över hur du kan analysera och påverka ett företags kassaflöde för att få bättre kontroll över likviditeten.

Företagsvärdering

Värdering av ett företag kan förekomma i flera olika situationer. Det kan förstås avse när ett företag ska säljas eller köpas, men även ingå i avtal mellan delägare, värdering av dotterbolag eller som underlag för interna aktieöverlåtelser. Värdet på företaget är summan av vad verksamheten presterar, så ett annat sätt att använda företagsvärdering är att följa utvecklingen över tiden även om ingen affär ska ske. Redovisningskonsulten är ofta rådgivare till sina kunder och behöver därför kunskaper inom dessa områden.

Penningtvätt

Internationellt och nationellt förstärks reglerna för att motverka penningtvätt. Riskerna har ökat för att redovisnings-/revisionsföretaget kan bli involverat. Att införa rutiner som alla följer och att vara observant på varningssignaler är därför helt nödvändigt.

 

Kontakta oss för en offert eller med era frågor:

eller 010-483 80 00

 

Läs mer