Srf U – Srf konsulternas uttalanden i redovisningsfrågor

Srf Redovisningsgrupp formulerar och publicerar uttalanden i redovisningsfrågor. Uttalandena presenteras i serien Srf U med löpande numrering och innehåller Srf konsulternas uppfattning om och motivering till hur svaret på vissa tillämpningsfrågor i K2 och Årsbokslut ska tolkas.

Srf Redovisningsgrupp


Srf U 15: Innebörden av att arbetet väsentligen är fullgjort enligt färdigställandemetoden
– Tillämpas på BFNAR 2016:10, K2 och BFNAR 2017:3, Årsbokslut

Srf U 14: Bruttoredovisning av pågående arbeten
– Tillämpas på BFNAR 2016:10, K2 och BFNAR 2017:3, Årsbokslut

Srf U 13: Hänvisning från tillgångspost i balansräkningen till not om ställd säkerhet
– Tillämpas på BFNAR 2016:10, K2 och BFNAR 2017:3, Årsbokslut

Srf U 12: Kravet att kommentera en variation av nettoomsättningen med mer än 30 procent mellan åren då förkortad resultaträkning tillämpas
– Tillämpas på BFNAR 2016:10, K2

Srf U 11: Årligen återkommande utgifter – Frivillig återgång till korrekt periodisering
– Tillämpas på BFNAR 2016:10, K2 och BFNAR 2017:3, Årsbokslut

Srf U 10: Uppskrivning av byggnad och mark
– Tillämpas på BFNAR 2016:10, K2

Srf U 9: Förskott enligt femtusenkronorsregeln
– Tillämpas på BFNAR 2016:10, K2 och BFNAR 2017:3, Årsbokslut

Srf U 8: Vad är att betrakta som kort- respektive långfristig del av ett lån
– Tillämpas på BFNAR 2016:10, K2 och BFNAR 2017:3, Årsbokslut

Srf U 7: En eller flera anläggningstillgångar
– Tillämpas på BFNAR 2016:10, K2 och BFNAR 2017:3, Årsbokslut

Srf U 6: Omprövning av avskrivningsplan
– Tillämpas på BFNAR 2016:10, K2 och BFNAR 2017:3, Årsbokslut

Srf U 5: Redovisning av utgifter för publicering av annons på Internet samt av utgifter för införande av samma annons vid flera tillfällen i en tryckt produkt
– Tillämpas på BFNAR 2016:10, K2 och BFNAR 2017:3, Årsbokslut

Srf U 4: Avskrivningar på maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar – femårsregeln
– Tillämpas på BFNAR 2016:10, K2 och BFNAR 2017:3, Årsbokslut

Srf U 3: Klassificering av checkräkningskredit och factoringkredit
– Tillämpas på BFNAR 2016:10, K2 och BFNAR 2017:3, Årsbokslut

Srf U 2: (Upphävd 2017-02-27)

Srf U 1: Tillämpning av femtusenkronorsregeln
– Tillämpas på BFNAR 2016:10, K2 och BFNAR 2017:3, Årsbokslut

 
22
jul
22 jul

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender