Företagare

Auktorisationen är främst till för dig som är företagare eller arbetsgivare. För att du ska vara trygg med att du anlitar eller anställer en kompetent redovisningskonsult eller lönekonsult har branschen tagit fram auktorisationen – en kvalitetsstämpel för kompetens, god kvalitet och effektivt arbetssätt.

Tillsammans i företagandet

Att vara företagare kräver både kunskaper inom det egna yrkesområdet och den mängd regelverk som styr hur företaget ska skötas enligt lag. Redovisning, skatter och moms har egna regelverk som måste följas löpande och som företagare ställs du inför olika möjligheter och utmaningar då du behöver ett bollplank att diskutera med. Den Auktoriserade Redovisningskonsulten har rätt kunskaper för att kunna hjälpa företagare att lösa alla lagkrav och är ett oumbärligt bollplank och kunnig rådgivare som tar dig vidare i företagandet. Den Auktoriserad Lönekonsulten är specialiserad på lagar och regelverk inom lön och säkerställer effektiva rutiner samt att dina anställda får rätt lön med rätt avdrag och tillägg i rätt tid.Auktorisationen säkerställer rätt kunskap, flerårig erfarenhet och god kvalitet i leveransen. Tryggt, enkelt och lönsamt.