Varför en Auktoriserad Redovisningskonsult

Redovisningskonsulten är i många fall det mindre företagets ekonomiavdelning, och utför tjänster inom såväl redovisning som affärsutveckling och rådgivning. Genom att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult får du rätt kompetens, kvalitetssäkrade rutiner och en bra rådgivare.

Hjälp med bokföring och redovisning

Att sköta bokföring och redovisning av företagets olika ekonomiska transaktioner kräver god kännedom om gällande lagar och regelverk. De flesta företagare behöver stöd i hanteringen av ekonomi och löner och en kompetent redovisningskonsult har vad som krävs för att ha bra koll på vad som gäller och hur det ska göras. En redovisningskonsult arbetar ofta som företagets egen ekonomiavdelning och sköter allt från bokföring, löpande redovisning och deklarationer till löneutbetalningar, bokslut och ekonomisk rådgivning. Många företagare vittnar om att deras redovisningskonsult blir ett oumbärligt stöd i företagandet och de flesta bygger upp en långvarig relation med sin redovisningskonsult.

Auktorisationen är till för företagen

Genom att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult får du rätt kompetens, effektiva kvalitetssäkrade rutiner, flerårig erfarenhet och en naturlig rådgivare som fungerar som företagets bollplank i frågor som rör ekonomi, administration och företagande. En Auktoriserad Redovisningskonsult har högt förtroende på marknaden – hos exempelvis myndigheter, banker och andra kreditgivare. Via din Auktoriserade Redovisningskonsult skapar du också bättre förutsättningar för ditt företags förtroende på marknaden.

En Srf Auktoriserad Redovisningskonsult® arbetar enligt Rex

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter® och redovisningsföretag arbetar enligt gällande branschstandard, Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Rex baseras på nordiska principer för redovisningstjänster och ersätter från januari 2018 den tidigare Reko-standarden. Rex tillämpas för att skapa hög kvalitet i uppdragen enligt konceptet ”rätt från början”.

Redovisningskonsult – en naturlig rådgivare

En Auktoriserad Redovisningskonsult arbetar också som en naturlig rådgivare och kan hjälpa företaget med både lönsamhet och affärer. Med god insyn i företagets ekonomi kan ekonomisk analys visa de viktiga nyckeltal som påverkar företagets utveckling positivt eller negativt.

Visste du att vem som helst kan idag starta redovisningsbyrå och ta in uppdrag från företag? Det innebär att vi i Sverige har både seriösa och oseriösa redovisningskonsulter på marknaden. Hur ska du då veta vilken som tillhör de bästa? Vem ska du anförtro uppdraget att sköta ditt företags ekonomi? Jo, du ska anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult. Auktorisationen har tagits fram för att hjälpa dig som företagare att lätt hitta de bästa kvalitetssäkrade konsulterna.

Rapport om årsredovisningen – kvalitetskvittot för företag

En Auktoriserad Redovisningskonsult kan dessutom skriva en Rapport om årsredovisningen, alternativt årsbokslutet, som är ett kvitto på god kvalitet i ditt företags redovisning. Rapport om årsredovisningen, alternativt årsbokslutet, är värdefull och uppskattas av banker och andra kreditgivare.
Läs mer om Rapport om årsredovisningen

Sök/hitta din Auktoriserade Redovisningskonsult eller redovisningsbyrå här

 
20
jun
20 jun

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för maj 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender