Hitta din Srf Auktoriserade konsult och rådgivare


Hjälp med bokföring och lönehantering

Alla företagare i Sverige ska bland annat följa Bokföringslagen och i många fall även Aktiebolagslagen, vilket inte är så lätt för den som inte kan ekonomi. Som företagare behöver du fokusera på din kärnverksamhet. Ekonomi och lönehantering ska du överlåta till någon som har de rätta kunskaperna på området – en Auktoriserad Redovisningskonsult eller en Auktoriserad Lönekonsult är den bästa hjälpen för ditt företag.

300 000 företagare har redan gjort sitt val

Srf konsulternas Auktoriserade Redovisnings- och Lönekonsulter och deras kollegor arbetar idag på uppdrag åt cirka 300 000 företag och hjälper dem med allt från bokföring, deklarationer, bokslut, skatter, löner, fakturor till ekonomisk analys och affärsrådgivning. Som företagare kan du välja att lägga ut hela ekonomihanteringen eller delar av den till en redovisningsbyrå. När du ska välja, sök efter en byrå med Auktoriserade konsulter. De är kvalitetssäkrade via auktorisationen.

Auktorisationen är till för företagen

När du anlitar en byrå med Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter vet du att du får hjälp av ett företag som har rätt kompetens, flera års erfarenhet och kvalitetssäkrade effektiva rutiner. Det finns många både seriösa och oseriösa aktörer i redovisnings- och lönebranschen idag så var noga när du väljer din konsult. Bara det bästa är gott nog för ditt företag!

Välj en byrå med Auktoriserade Redovisningskonsulter!

En Auktoriserad Redovisningskonsult är kvalitetssäkrad via auktorisationen och har högt förtroende på marknaden. Att den som sköter ditt företags bokföring har högt förtroende ökar också förtroende för ditt företag. En Auktoriserad Redovisningskonsult är en professionell affärspartner och rådgivare som för många företagare blir ett oumbärligt stöd och bollplank i frågor som rör ekonomi och företagande.

Hitta din Auktoriserade Redovisningskonsult här

Behöver ditt företag hjälp med lönehantering eller anställa en löneadministratör?

Lön är ett område som kräver specialkompetens. De komplexa regelverken inom lön är många och kollektivavtalen ser olika ut för olika branscher. Som företagare med anställda förväntas du betala ut rätt lön på rätt dag och till rätt mottagare. Att få rätt lön från sin arbetsgivare är idag en självklarhet. Det ska bara fungera. Beräkning av semesterlön, sjuklöneavdrag, vård av barn, bilförmån och mycket annat ska bli rätt och riktigt redan från början, eftersom det tar tid att rätta i efterhand.

Att välja en Auktoriserad Lönekonsult innebär att du får rätt kompetens och någon som arbetar effektivt, håller sig uppdaterad på nyheter och förändringar inom löneområdet samt har rätt kompetens och flerårig erfarenhet i yrket.

Hitta din Auktoriserade Lönekonsult här